Yritysten luottamus talouteen edelleen heikkoa

26.02.2015

-Kaikkien toimialojen suhdannekuva on on edelleen vaisu, eikä lähikuukausille odoteta parannusta, kuvailee EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila helmikuun luottamusindikaattoreita.

-Teollisuuden tuotanto kuitenkin kasvaa loivasti lähikuukaudet, mutta tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste ovat matalalla. Ainoana toimialana palvelujen luottamus kohosi hieman, mutta sielläkin se jäi keskimääräistä matalammalle. Vähittäiskaupan yritykset kuvaavat suhdanteitaan erittäin heikoiksi.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi selvästi alle keskimääräisen tason. Tuotannon ennustetaan kasvavan vähän kevään aikana, mutta tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste ovat matalalla. Vain 57 prosenttia vastaajista arvioi kapasiteettinsa olevan täyskäytössä. Valmiiden tuotteiden varastot pysyivät lähes ennallaan, ja niiden taso on tällä hetkellä hieman normaalia korkeampi.

Indikaattorin helmikuun saldoluku on -8, kun se tammikuussa oli -7. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Myös rakennusyritykset kuvaavat suhdanteitaan heikoiksi. Luottamusindikaattori oli helmikuussa -24 pisteessä, tarkistettu lukema oli tammikuussa -22. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -8.

Rakennusalan tilauskanta oli helmikuussa selvästi tavanomaista heikompi. Henkilöstön ennustetaan vähenevän lähikuukausina, kun luvuista poistetaan normaali kausivaihtelu.

Palvelujen luottamusindikaattori koheni helmikuussa hieman, mutta sekin jäi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Indikaattorin lukema nousi +1 pisteeseen, kun tammikuun tarkistettu luku oli -5. Pitkän aikavälin keskiarvo on +13.

Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvansa synkentyneen edelleen loivasti. Myynnin kasvu on ollut hidasta, eikä lähikuukausille odoteta kasvuvauhtiin kohennusta.

Vähittäiskaupan luottamus painui helmikuussa uudelleen lähelle historiansa heikointa tasoa. Indikaattorin saldoluku heikkeni tasolle -24. Tammikuun tarkistettu lukema on -22. Luottamus on selvästi tavanomaista matalammalla, sillä pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Vähittäiskaupan myynnin määrä laski edelleen laajalti. Myös myyntiodotukset ovat pysyneet vaisuina, ja monet kaupan alan yritykset arvioivat myynnin edelleen supistuvan kevään aikana. Varastot ovat kasvaneet tavanomaista suuremmiksi.

EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita, jotka kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä. Samanlaisia luottamusindikaattoreita julkaistaan kaikista EU-maista.