Työllisyysaste eri maissa 2005-2022

Päivitetty

15-64, %-osuus väestöstä

Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat (Macrobond)

Työttömyysaste eri maissa, % 2005-2022

Päivitetty

Työttömien osuus 15-74-vuotiaasta työvoimasta

Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat (Macrobond)

Työttömyysaste-ennusteet 2023

Päivitetty

% työvoimasta

Lähde: Eurostat ja Euroopan komissio (Macrobond)

Työllisyyden rakenne 1975-2022

Päivitetty

Osuus työvoimasta, %

Lähde: Tilastokeskus

Investoinnit 1975-2022

Päivitetty

Koko kansantalous, %-osuus kaikista investoinneista

Lähde: Tilastokeskus

Keskiansiot työnantajasektoreittain, 4. neljännes 2022

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi (ennakkotieto)

Työntekijöiden keskiansioita eräillä EK:n sopimusaloilla

Päivitetty

Säännöllisen työajan tuntiansio 4. neljänneksellä 2022, euroa/tunti

Lähde: EK:n palkkatilasto

Yksityisen sektorin työvoimakustannusten rakenne 2020

Päivitetty

Prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista (uusimmat tiedot vuodelta 2020)

Maahanmuutot Suomeen lähtöalueen mukaan

Päivitetty

*Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoja

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Toimialojen arvonlisäys

Päivitetty

Mrd. €, viitevuoden 2010 hinnoin

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Arvonlisäyksen jakautuminen toimialoittain, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Arvonlisäys (pl. TOL A, L ja O-Q)

Päivitetty

Mrd. euroa

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Suomen bruttokansantuote asukasta kohden

Päivitetty

Volyymi-indeksi 1926=100, logaritmimuunnos

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Yksinhuoltaja siirtyy kokoaikatyöhön

Päivitetty

Käytettävissä olevat kk-tulot kaksilapsisessa yksinhuoltajaperheessä. Kuukausivuokra Helsingissä 1107 euroa, huoltaja saa soviteltua päivärahaa.

Perheen huoltajan siirtyessä kokoaikatyöhön kuukausipalkka nousee 1000 eurolla – käytettävissä olevat tulot nousevat 32 euroa, marginaaliveroprosentti on 97.

Lähde: Kaupan liitto/Jaana Kurjenoja

Suomen valtionvelan korkokulut, mrd. euroa

Päivitetty

Palveluiden kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastaajista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Palveluiden suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Rakentamisen kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Teollisuuden kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Rakentamisen suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Teollisuuden suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Yritysten kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2022–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF, VM

Palveluiden investoinnit 2021-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 1993-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden investointiaste 2000-2022, % keväällä 2022

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Mikä osuuden tulisi olla vuonna 2030?

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: Taloustutkimus Oy, kysely toteutettu 24.1.-4.2.2022

Kuinka suuri osuus kaikista suomalaisista käy työssä?

Päivitetty

Osuus vastaajista, %

Lähde: Taloustutkimus Oy, kysely toteutettu 24.1.-4.2.2022

Suomen elinkeinoelämän suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Teollisuuden suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Teollisuuden kapasiteetti/materiaalipula

Päivitetty

Osuus vastaajista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Palveluiden suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Tieto- ja viestintäpalvelut vs. MARA-alan suhdanteet

Päivitetty

Suhdannetilanne normaaliin verrattuna, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Rakentamisen suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Rakennusteollisuuden myymättömät huoneistot normaaliin verrattuna

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Yritysten kasvun esteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Suhdannenäkymät toimialoittain tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

SB koetaulukko

Päivitetty

Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 1993-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 2020-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit, henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuusinvestointien käyttötarkoitus 2000-2022

Päivitetty

%-osuus investoinneista

Lähde: EK:n investointitiedustelu

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Teollisuuden investointiaste 2000-2022, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit 2021 helmikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Ansiokehitys henkilöstöryhmittäin

Päivitetty

Syyskuu 2019 – syyskuu 2020

Lähde: EK:n palkkatilasto

Työntekijöiden keskiansioita eräillä EK:n sopimusaloilla

Päivitetty

Säännöllisen työajan tuntiansio 4. neljänneksellä 2020, euroa/tunti

Lähde: EK:n palkkatilasto

Bruttokansantuote eräissä maissa

Päivitetty

Volyymi-indeksi, 2005=100

Lähde: Eurostat (Macrobond)

Energiaverokertymä

Päivitetty

Miljoonaa euroa

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Kokonaisveroaste eräissä OECD-maissa 2018

Päivitetty

Suhteessa BKT:seen, %

Lähde: OECD (Macrobond)

Suomen tavaraviennin aluejakauma 2019, %

Päivitetty

Tavaravienti yhteensä 64,9 mrd. euroa

Lähde: Tulli

BKT-ennusteet

Päivitetty

Vuosimuutos-%

Lähde: ETLA, Suomen Pankki ja Valtiovarainministeriö (Macrobond)

Arvonlisäveron tuotto, mrd. euroa

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus

Koe

Päivitetty

Työllisyysaste v2

Päivitetty

Testitestikuvaus

Maahanmuutto ja maastamuutto

Päivitetty

Henkeä

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)