Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit 2021 helmikuu

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Ansiokehitys henkilöstöryhmittäin

Päivitetty

Syyskuu 2019 – syyskuu 2020

Lähde: EK:n palkkatilasto

Työntekijöiden keskiansioita eräillä EK:n sopimusaloilla

Päivitetty

Säännöllisen työajan tuntiansio 4. neljänneksellä 2020, euroa/tunti

Lähde: EK:n palkkatilasto

Bruttokansantuote eräissä maissa

Päivitetty

Volyymi-indeksi, 2005=100

Lähde: Eurostat (Macrobond)

Energiaverokertymä

Päivitetty

Miljoonaa euroa

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Kokonaisveroaste eräissä OECD-maissa 2018

Päivitetty

Suhteessa BKT:seen, %

Lähde: OECD (Macrobond)

Suomen tavaraviennin aluejakauma 2019, %

Päivitetty

Tavaravienti yhteensä 64,9 mrd. euroa

Lähde: Tulli

BKT-ennusteet

Päivitetty

Vuosimuutos-%

Lähde: ETLA, Suomen Pankki ja Valtiovarainministeriö (Macrobond)

Arvonlisäveron tuotto, mrd. euroa

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus

Koe

Päivitetty

Työllisyysaste v2

Päivitetty

Testitestikuvaus

Maahanmuutto ja maastamuutto

Päivitetty

Henkeä

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)