Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uudesta virastosta

11.04.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään.

Opetushallituksen tehtäviin kuuluu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämis- ja hallintotehtäviä. CIMOn tehtävänä on edistää opetuksen, tutkimuksen, työelämän, kulttuurin ja nuorisotyön kansainvälistymistä. Esityksen mukaan tavoitteena on luoda uusi kansallinen virasto, joka kykenee hoitamaan Opetushallituksen ja CIMO:n nykyiset tehtävät toimintaympäristön muuttuessa ja määrärahojen merkittävästi vähentyessä. Synergiahyötyjä odotetaan saatavan erityisesti kansainvälisten ohjelmien ja toimintojen osalta. EK pitää virastojen yhdistämistä perusteltuna.

EK tukee uudelle virastolle esitettyjä tehtäviä ja pitää tärkeänä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatiotehtävää. Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa on välttämätöntä, jotta koulutusjärjestelmä sekä opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet vastaavat tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin.

EK pitää tärkeänä koulutuksen kansainvälistymistehtävää. Koulutusviennin edellytysten rakentaminen on kuitenkin koottava yhteen muiden toimialojen kansainvälistymistä tukevien palveluiden kanssa. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen vienti vaatii teollisuus- ja palvelualojen sekä koulutustoimialan välistä tiivistä yhteistyötä. Kehitysyhteistyön koulutusviennissä on hyödynnettävä ulkoasiainhallinnon asiantuntemusta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
johtaja