Ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi

24.04.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 22.1.2020 | OKM/30/010/2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ja asetukseksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää tilaisuudesta lausua asiassa.

Sisämarkkinoiden sujuvuuden takaamiseksi on tärkeää estää EU:n alueella kohtuutonta ammatteja koskevaa sääntelyä ja edistää paremman sääntelyn periaatetta. Nyt käsillä oleva ehdotus toimeenpanee suhteellisuusarviointidirektiivin, joka takaa yhdenmukaisen tavan arviointien tekemiseen.

Täytäntöönpanossa ei luoda uusia rakenteita, vaan direktiivin edellyttämä suhteellisuusarviointi tehdään osana normaalia säädösvalmistelua ja vaikutusarviointia. EK pitää kansallisessa ehdotuksessa valittua lähestymistapaa hyvänä.