EK:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi konsulipalveluiden muuttamiseksi (EK-2014-82)

26.05.2014

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta.

Esityksen tavoitteena on että kaikkia UM:n hallinnoimia konsulipalveluita ei enää tuotettaisi kaikissa Suomen edustoissa, vaan tehtävät jaettaisiin edustustojen, konsulien ja ulkoministeriön kesken siten kuin on tarkoituksenmukaisinta. Palvelut mm. hädänalaisessa asemassa oleville tuotettaisiin kuitenkin siinä edustustossa, jota kulloinkin kyseessä olevan konsulitapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää. Lisäksi laki mahdollistaisi ns. kevyemmän menettelyn ”lap-top suurlähetystöjen” perustamisen. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset laieiksi kansalaisuuslain, passilain ja ulkomaalaislain muuttamisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Muutoksen tavoitteena on lisätä joustavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta ottaen huomioon toisaalta lisääntynyt kysyntä sekä käytössä olevat määrärahat ja henkilöresurssit. Lisäksi uudenlainen kevyemmän menettelyn edustautuminen mahdollistaa suurlähetystöille nykyistä laajemman maakattavuuden sekä tarvittaessa nopeamman ja asiakaslähtöisemmän reagoinnin syntyviin palvelutarpeisiin.

Samalla EK korostaa, että suomalaisten yritysten lähetettyjen työntekijöiden tai ulkomaalaisten työntekijöiden suomalaisten konsulipalveluiden saatavuus eivät saa heikentyä nykytilanteesta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja