Lausunto työryhmän mietintö lähestymiskiellon tehostamisesta

Oikeusministeriö | 4.11.2021 | VN/1393/2020

Meiltä ei ole pyydetty asiassa lausuntoa, mutta haluamme todeta lähestymiskieltoa koskevan kokonaisuuden kehittämistarpeista seuraavaa:

Haluamme tuoda esiin, että lainsäädännöstämme puuttuu lähestymiskiellon tyyppinen uusi instrumentti, jolla suojattaisiin tiettyä fyysistä työpaikkaa ja kaikkia siellä työskenteleviä. Tätä esittivät useat työnantajia ja työntekijöitä edustavat työelämän etujärjestöt keväällä 2019. Ruotsissa tällainen instrumentti on tullut voimaan maaliskuun 2021 alusta. Mikäli tällainen väline olisi käytössä, työnantaja voisi vielä tehokkaammin huolehtia suojaamistehtävästään ja vältettäisiin tilanteet, jollaista käsiteltiin vuoden 2020 keväällä Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa; kyseisessä jutussa 22 saman kauppatoimipaikan työntekijää haki ja sai yksityishenkilöinä lähestymiskiellon voimaan työpaikkaa toistuvasti häirinneelle henkilölle. Ratkaisu on lainvoimainen. On keinotekoista, että työntekijät joutuvat toimimaan aktiivisina aloitteentekijöinä prosessissa, kun kyseessä on selkeästi työnantajan vastuulla olevan työpaikan turvallisuuden varmistaminen.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman (Strateginen teema: oikeusvaltion kehittäminen, tavoite 4: turvallinen oikeusvaltio) keinovalikoimassa on kirjaus: ” Selvitetään ja tarvittaessa tarkennetaan kotirauhan ja julkisrauhan rikkomisen soveltuvuus yritystoimintaan, elinkeinonharjoittajiin ja tuotantotiloihin kohdistuvaan häirintään.” Pidämme tärkeänä, että tätä asiaa selvitettäisiin mahdollisimman pikaisesti, koska se liittyy joka tapauksessa tarpeeseen paremmin suojata työpaikkojen ja sitä kautta työntekijöiden turvallisuutta. Emme ole saaneet tietoa, mitä asialle ollaan tekemässä tai on suunniteltu tehtävän. Olemme mielellämme tässä työssä mukana.

Työryhmän mietinnön osalta viittaamme muilta osin jäsenliittojemme asiassa lausumaan.