HE-luonnos valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (EK-2014-98)

21.05.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta EK:lta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksella otettaisiin käyttöön uutena rahoitusinstrumenttina vientitakuun kaltainen takuu kotimaisille vientiä edistäville investoinneille vieraan pääoman rahoitukseen.

EK kannattaa esitettyä uutta rahoitusvälinettä ja ministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi, eikä EK:lla ole huomautettavaa esityksen yksityiskohtiin.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu
Leena Mörttinen
Johtaja