Kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn väliaikainen muuttaminen

Oikeusministeriön luonnos 6.4.2020 hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Kuluttajaluottojen uusi väliaikainen korkokatto 

 EK pitää ehdotusta luoton korkoa koskevan sääntelyn tiukentamisesta tilapäisesti siten, että nostetulle luotolle perittävä korko saisi olla enintään 10 prosenttia, varsin poikkeuksellisena toimenpiteenä. Ehdotettua tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin paitsi lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain voimassaoloaikana tehdyistä luoton nostoista. Sääntelyllä olisi siis vaikutuksia myös jo tehtyihin sopimuksiin.  

Ehdotus ei ole ongelmaton sopimusvapauden, omaisuudensuojan eikä elinkeinovapauden näkökulmasta. Huomautamme lisäksi, että ehdotus koskisi laajempaa joukkoa kuluttajaluottojen tarjoajia kuin ns. pikaluottoja tarjoavia luotonantajia. Lisäksi on mahdollista ja todennäköistä, että luotonantajille koituu suuria vaikeuksia toteuttaa tarvittavat väliaikaiset muutokset esimerkiksi tietojärjestelmiinsä esitetyssä aikataulussa.  

Painottaen edellä mainittuja näkökohtia EK kannattaa hallituksen esityksen antamista. On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että lainmuutoksen väliaikaisuus taataan.  

Kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin tilapäinen kieltäminen 

EK pitää esitystä myös tältä osin erittäin poikkeuksellisena toimenpiteenä, johon liittyy edellä kuvattuja ongelmia. Jos väliaikaisen suoramarkkinointikiellon arvioidaan vähentävän kuluttajien harkitsematonta luotonottoa merkittävissä määrin, EK tukee esitystä edellyttäen, että lainmuutoksen väliaikainen voimassaolo turvataan.