Lausunto eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä

Sosiaali- ja terveysministeriö | 29.4.2021 | VN/11985/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää säädösehdotusta epätarkoituksenmukaisena ja katsoo, ettei asiasta pidä antaa lakiesitystä eduskunnalle. Muissa maissa ja kansainvälisissä yhteisössä ansaittuja eläkeoikeuksia ei ole tarkoituksenmukaista siirtää Suomen työeläkejärjestelmään.

Kokonaisuuden kannalta on järkevää, että eläkeoikeudet jäävät kyseisessä maassa tai yhteisössä olevaan eläkejärjestelmään ja maksetaan sieltä aikanaan eläkkeeseen oikeutetulle. Näin tehdään Suomen työeläkejärjestelmässäkin. Muissa maissa ja yhteisöissä palveluksessa olleita ei pidä kohdella eri tavalla eläkeoikeuksien siirrossa kuin Suomen työeläkejärjestelmän vakuutettuja kohdellaan.

Lausuntopalvelu