Lausunto hankintalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

06.08.2019

EK on antanut kirjallisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liityvien säädösten muuttamisesta.

EK pitää hyvänä EU:n komission Suomen nykylainsäädännössä havaitsemien puutteiden ja tulkinnanvaraisuuksien poistamista nyt esitettävillä teknisluontoisilla korjauksilla ja täydennyksillä. Erityisesti EK kannattaa rikosrekisteriotteiden sähköisen tarkastamisen mahdollistamista ja sähköisen tarkastusmenettelyn käyttöönottoa pitäisi edistää muutoksen yhteydessä. Puitejärjestelyiden osalta EK on huolissaan mahdollisesti lisääntyvästä hallinnollisesta taakasta ja kustannuksista, mikäli alle kansallisten kynnysarvojen jäävien puitejärjestelyiden sisäisten hankintojen kilpailutusvelvollisuuksia tiukennetaan. Hankintalain vastaiseen hankintojen perusteettomaan pilkkomiseen tulee puuttua, mutta erityisesti pk-yritysten näkökulmasta julkisiin hankintoihin osallistumisen kustannukset ja hallinnollinen taakka eivät saisi lisääntyä kohtuuttomasti.

HE luonnokseen ja annettuun vastaukseen voi tutustua tarkemmin Lausuntopalvelussa: www.lausuntopalvelu.fi