Lausunto HE-luonnoksesta laiksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö | 27.4.2020 | VN/6543/2020; STM040:00/2020

Luonnoksen mukaisilla muutoksilla vahvistettaisiin työeläkelaitosten vakavaraisuutta väliaikaisesti Korona-kriisistä johtuneiden varallisuusarvojen laskun vuoksi.

Esityksellä tavoitellaan sitä, että työeläkelaitosten ei tarvitse luopua tuottavista sijoituksistaan. Tämä edellyttää nykyistä parempaa kykyä kestää sijoitusriskin toteutumista.

Esitys vahvistaisi tilapäisesti työeläkelaitosten vakavaraisuutta, mikä lisäisi laitosten riskinottokykyä. Tätä tulisi tarpeen, mikäli erityisesti osakkeiden arvot laskisivat voimakkaasti Koronakriisin seurauksena. Tällä hetkellä tilanne ei onneksi näytä olevan tämä.

Luonnoksen mukaan vakavaraisuutta vahvistettaisiin siirtämällä osaketuottosidonnaisen lisävastuun ylärajan ylittävä osuus tilapäisesti tasausvastuuseen, osa tasausvastuusta  rinnastettaisiin määräajaksi vakavaraisuuspääomaksi ja eläkerahastoja täydennettäisiin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä normaalisääntöjä vähemmän. Tilapäiset säännökset olisivat voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tarkoituksenmukaisena, että sosiaali- ja terveysministeriö ja maan hallitus valmistautuvat antamaan luonnoksen mukaisen esityksen eduskunnalle tilanteen huonontumisen varalta.

EK kuitenkin huomauttaa, että vastaisuuden varalta on syytä pohtia, olisiko tarkoituksenmukaista valmistella tilapäisiä muutoksia siten, että sijoitusriskin kantaminen olisi luonnoksessa esitettyä tehokkaampaa. Tällöin tarkastelun kohteena tulisi olla tilapäinen vakavaraisuuden vahvistaminen, joka siirtyisi vanhuuseläkerahastoihin normaalisäännöillä eikä luonnoksessa esitetyllä jäykällä, heikommin sijoitusriskin ottamista tukevalla menettelyllä.