Lausunto Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Oy:stä annetun lain muuttamisesta

16.10.2020

Business Finlandin yhdistymisen keskeisenä tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja tehostaa yrityspalveluita. EK yhtyy näiden tavoitteiden tärkeyteen ja pitää tärkeinä jatkaa toimia, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan edistää.

Business Finlandin toiminnan käynnistymisen jälkeen on kuitenkin ilmennyt tarve selkeyttää Business Finlandin hoitamien julkisten hallintotehtävien määritelmiä siten, että ne täyttävät perustuslain julkisille hallintotehtäville asettamat vaatimukset.

Nyt esitettyjen lakimuutosten täytäntöönpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Business Finland-uudistuksella saavutetut hyödyt säilyvät eikä lakimuutoksista seuraa toiminnallisia hidasteita, tehokkuuden heikkenemistä tai palvelutason laskua.