Lausunto kasvupalveluvirastosta

23.05.2018

Esitys kasvupalveluvirastosta taydentaa HE:ta laiksi alueiden kehittami­ sesta ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyvista laeista.

Esitys kasvupalveluvirastosta taydentaa HE:ta laiksi alueiden kehittamisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyvistä laeista.

Elinkeinoelaman keskusliitto tukee ehdotusta kasvupalveluvirastosta, koska etenkin maksatustehtavien keskittaminen yhdelle toimijalle
takaa asiakkaiden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja turvaa kasittelyaikojen yhdenmukaisuutta.

Myös yhteisten digialustojen käytto ja tietovarantojen hyödyntäminen tuovat tehokkuutta ja ovat olennaisia palvelujen laadun ja
toimenpiteiden osuvuuden seurannassa ja arvioinnissa. Kasvupalvelujen digitalisaation osalta EK kuitenkin huomauttaa,
etta julkisen sektorin digihankinnat sekä mahdollisuuksien mukaan myos muut hallinto- ja tukipalvelut tulisi aina kilpailuttaa
aidosti yksityisen sektorin palveluntarjoajilta.
Näin ollen kasvupalveluviraston tulisi keskittya digipalveluissa niiden hankkimiseen palveluntuottajilta sen sijaan, etta
virasto itse tuottaisi laajasti digipalveluja.