Lausunto luonnoksesta valtioneu­voston periaatepää­tökseksi liikenteen automaatiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö | 4.5.2021 | VN/15033/2019-LVM-157

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjataan liikenteen automaation edistämisen edellyttämät toimenpiteet Suomessa, kuvataan liikennemuotokohtaisesti kehityksen tilanne ja seuraavat vaiheet sekä asetetaan tavoitteet kehityksen hyödyntämiseksi yhteiskunnassa.

Periaatepäätös tehdään liikenne- ja viestintäministeriössä laaditun kattavan liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelman pohjalta. Elinkeinoelämän keskusliitto pitää suunnitelmaa ja periaatepäätöstä erittäin hyvin analysoituina ja perusteltuina.

Automatisaation etenemiseen on syytä varautua etupainotteisesti muun muassa sääntelyn ja resurssien suuntaamisen osalta. Automaation laajaa kokonaisuutta on lisäksi hyvä lähteä edistämään mahdollisimman paljon pilottien, testaamisen ja sellaisten kokonaisuuksien varassa, joihin on markkinaehtoista kysyntää.

Säädännön osalta kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa markkinan luomisessa. Liikenne- ja viestintäministeriö vaikuttaa aktiivisesti kaikissa relevanteissa kansainvälisissä hankkeissa sekä käynnistää vastaavia valmisteluhankkeita Suomessa. Yritykset ja järjestöt ovat tässä mielellään tiiviisti mukana.

On erinomaista, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee johdonmukaista valmistelua liikenteen automaation edistämiseksi ja pohjustaa kansainvälisesti mahdollisuuksia edelläkävijyyteen suomalaisyrityksille ja yhteiskunnalle.

Lausuntopalvelu