Lausunto merenkulun väylämaksun poistosta vuonna 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 24.4.2020 ( VN/7626/2020)

EK pitää erittäin hyvänä hallituksen nopeaa reagointia ulkomaankaupan logistiikan kustannusten keventämiseksi pandemian aiheuttamassa tilanteessa. Merenkulun väylämaksu poistetaan vuodelta 2020. Kuluvan vuoden osalta väylämaksun poisto siirtyy osin myös asiakkaiden rahtihintoihin ja sen vaikutukset laajenevat keventämään ulkomaankauppaa käyvien yritysten merilogistiikan kustannuksia.

 

Hallitus esittää, että merenkulun väylämaksu poistetaan vuodelta 2020 osana Covid-19-tartuntataudin aiheuttamien kauppamerenkulun vaikeuksien lieventämistä. Suomen ulkomaankaupasta yli 80% kuljetetaan meritse ja meriliikenne on oleellinen osa yhteiskunnan toimivuutta. Väylämaksun poisto keventää merenkulun kustannuksia noin 50 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää erittäin hyvänä hallituksen nopeaa reagointia ulkomaankaupan logistiikan kustannusten keventämiseksi pandemian aiheuttamassa tilanteessa. Väylämaksun poisto keventää kustannuksia kaikessa merenkulussa tasapuolisesti. Väylämaksun palautus alkuvuoden osalta keventää varustamojen taloudellista tilannetta. Muun kuluvan vuoden osalta väylämaksun poisto siirtyy osin myös asiakkaiden rahtihintoihin ja sen vaikutukset laajenevat keventämään ulkomaankauppaa käyvien yritysten merilogistiikan kustannuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK muistuttaa samalla, että väylämaksun poistamisella olisi myös pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan kilpailukykyyn, meriliikenteen tehokkuuteen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen, kiertotalouden toteutumiseen (teollisuuden matala-arvoisten sivutuotteiden kuljetus edelleen käytettäväksi) sekä transitoliikenteeseen. EK osallistuu mielellään akuutin tilanteen jälkeen laajempaan keskusteluun ulkomaankaupan logistisen kilpailukyvyn ja merenkulun markkinan puolesta.

lausuntopalvelu.fi