Lausunto tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 11.5.2021 | VN/725/2021

Yleiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) rahoituksesta.
EK pitää todennäköisenä, että tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tulee osallistumaan keskimääräisesti huomattavasti muun toisen asteen koulutusta enemmän tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Siksi myös rahoituksen tarve tarpeellisten tukimuotojen järjestämiseen voi olla ennakoitua suurempaa. On tärkeää varmistaa, että järjestämismuodosta riippumatta kaikki koulutuksen järjestäjät voivat toteuttaa TUVA-koulutusta laadukkaasti. Tarvittaessa koulutuspaikkoja ja niiden vaatimaa rahoitusta on voitava lisätä nopeastikin.

Huomiot ehdotetusta rahoitusmallista

EK pitää ehdotettua rahoitusmallia perusteltuna.

Huomiot ammatillisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoituksesta

Esityksessä todetaan muutoksen saattavan siirtää erityisesti nykyisen perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijavolyymia ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän piiriin. Opiskelijamäärien muutosten osalta esityksessä todetaan, että rahoitus katsotaan toimeenpanon alkuvaiheessa. Muutosten vaikutuksia on välttämättömän tärkeää seurata tarkkaan.

TUVA-koulutuksen volyymin lisääminen on pois muusta ammatillisesta koulutuksesta, sillä rahoitusta ei olla lisäämässä. Vastaavaa säätelyä ei lukio- ja perusopetuksen yhteydessä järjestettävässä TUVA-koulutuksessa ole. EK esittää, että säädöstä tarkennetaan. TUVA-koulutuksen opiskelijamäärien kasvaessa on kasvatettava ammatillisen koulutuksen määrärahaa vastaavaksi.

Lausuntopalvelu