Lausunto yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttaminen

20.11.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu asiasta seuraavaa:

EK pitää yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista ja säännösten selkeyttämistä kannatettavana.

Esityksen mukaan vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen voisi jatkossa suorittaa mikä tahansa poliisilaitos hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijaan. Esitys on perusteltu ja sujuvoittaa alalla toimivien yritysten toimintaa.

EK muistuttaa, että vartijaksi uudelleen hyväksymisen tulisi olla mahdollisimman joustavaa. Tarkasti määritelty ja joustamaton hyväksymismenettely voi johtaa tilanteeseen, jossa yritykselle aiheutuu työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia sekä tarpeettomia kustannuksia.

EK pyytää myös kiinnittämään huomiota teknologisen kehityksen vaikutukseen vartijan tehtävien ja toimialueen määrittelyyn. Suurta joukkoa vartioimistehtäviä hoidetaan nykyisin erilaisten teknologisten ratkaisuiden avulla. Sääntely tulee laatia siten, että se ei rajoita uusien ratkaisuiden käyttöä vartioinnin ollessa yhä enemmän vartijan fyysiseen olinpaikkaan sitomatonta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja