Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta (EK-2012-213)

26.06.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamiseksi.

Esityksen tavoitteena on parantaa välitystoiminnan laatutasoa laajentamalla välitystoimintaan osallistuvien henkilöiden ammattipätevyysvaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan, että siirtymäajan jälkeen kiinteistönvälitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on oltava LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys. Vastaavasti vuokrahuoneiston välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on oltava siirtymäajan jälkeen LVV-kokeessa tai LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Lisäksi esityksellä muutettaisiin Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan nimi Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnaksi ja aluehallintoviranomaisille annettaisiin oikeus saada välitysliikkeiden valvontaa varten maksutta ja salassapitosäännösten estämättä Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnalta välittäjäkokeen suorittaneita henkilöitä koskevia tietoja.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ei ole huomautettavaa esityksen peruslinjauksiin. EK pitää tärkeänä varmistaa riittävällä siirtymäajalla tai muulla joustoa tuovalla järjestelyllä, että ehdotettu ammattipätevyysvaatimusten laajennus ei aiheuta kohtuuttomia ongelmia esimerkiksi pienille välitystoimintaa harjoittaville yrityksille.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja työelämä

Jukka Ahtela
Johtaja