Luonnos HE eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi

05.06.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on saanut lausuttavakseen tietoyhteiskuntakaaren muuttamista koskevan hallituksen esityksen ja lausuu siitä lyhyesti seuraavaa.

EK kannattaa esityksen tavoitetta sujuvoittaa sääntelyä hallitusohjelman kärkihankkeen mukaisesti sekä sitä koskevia konkreettisia ehdotuksia sääntelyn purkamisesta siellä missä niille ei ole enää tarvetta (kuten 223 §:n radiomainontaa ja 113 § ja 116 §:n 4 momentin kytkykauppaa koskevat ehdotukset) ja joustavoittamisesta/keventämisestä siellä missä sääntelyn pohjalla oleva EU-tason säädös mahdollistaa kansallisen joustonvaran hyödyntämisen. Tämä on tilanne esim. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan eli ns. AVMS-direktiivin mahdollistama jousto televisiotoimijoiden velvollisuuteen ohjelmistojen eurooppalaisvaatimuksen noudattamisesta (209 §). Tämä joustavoittamisehdotus tukee myös toista sääntelyn sujuvoittamisfunktiota eli hallinnollisen taakan keventämistä ko. tapauksessa, kun lähetystoiminnan harjoittajien raportointivelvollisuus vähenee.

Edelleen teleyrityksen kirjanpidollista eriyttämisvelvollisuutta koskevan, taustaltaan kansallisen, säännöksen (tietoyhteiskuntakaari 70 §) muutos (tilintarkastajien eriyttämislaskelmien tarkastamisesta luopuminen) tukee hallinnollisen taakan vähentämistä teleyrityksissä.

EK pitää kuitenkin valitettavana, että huolimatta esityksen selkeästä norminpurkutavoitteesta, se sisältää myös muutosehdotuksia, jotka eivät ole omiaan vähentämän sääntelyn piirissä olevin yritystoimijoiden hallinnosta taakkaa. EK katsoo, että hallituksen esitysluonnosta tulisi keventää siltä osin kuin kysymys on televisio- ja radiotoimijoiden Viestintävirastolle maksamista valvontamaksuista (294 §). Maksujen tulisi olla ehdotettua alhaisemmat ja ne tulisi voida rahoittaa valtion budjetista. Samoin televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluja koskevat vaatimukset (211 §) tulisi siirtää valtion budjetista rahoitettavaksi, koska kyse on julkisen vallan velvollisuudesta turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja