Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

07.02.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö | 10.1.2020 | VN/6620/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää tilaisuudesta lausua asiassa.

Esityksessä on kyse asetusta täydentävästä lainsäädännöstä siltä osin, että selvennetään kielto- ja muun oikeudenkäyntimenettelyn prosessipolut. Esitetty jako kieltoasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa ja muiden vaatimusten käsittelystä yleisessä tuomioistuimissa vastaa jo olemassa olevaa prosessijakoa elinkeinonharjoittajien välisissä sopimusasioissa.

EK kannattaa esitystä.