Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä

Valtiovarainministeriö 14.2.2020 | VN/812/2020

Valtiovarainministeriö (VM) on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. EK esittää lausuntoaan seuravan. 

EK pitää erittäin tärkeänä, että hallituksen esityksessä pitäydyttäisiin EU-sääntelyn edellyttämässä minimitasossa niiden vaatimusten osalta, jotka kohdistuvat ilmoitusvelvollisiin tahoihin.   

Lakihankkeen eduskuntakäsittelyn yhteydessä todettiin, että sääntely tulee rajata viidennen rahanpesudirektiivin asettamien vaatimusten kansalliseen implementointiinNäin ollen hallituksen esityksessä tulisi pitäytyä mainitussa linjauksessa. EK katsoo, että ilmoitusvelvollisilta ei tule edellyttää laissa tai Tullin teknisissä määrittelyissä muiden tietojen luovuttamista.