Siviilikriisinhallintalain nojalla nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskevan sääntelyn tarkistaminen

Sisäministeriö | 18.2.2021 | SMDno-2019-2169

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta ja toteamme seuraavaa:

Esitetyn lain soveltamisalaan kuuluviin tehtäviin nimitetyistä vain noin neljäsosa siirtyy tehtävään muusta kuin valtion palvelussuhteesta. Näin se koskee vuosittain arviolta enintään joitakin kymmeniä päätoimessaan yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Kannatamme esitystä. Näkemyksemme mukaan lakiesitys on hyvin laadittu ja perusteltu. Se huomioi nähdäksemme varsin tasapainoisella tavalla kaikkien osapuolten, niin nimitettävän, tämän päätyönantajan, Kriisinhallintakeskuksen, Suomen valtion kuin kyseessä kulloinkin olevan operaation tarpeet, oikeudet ja vastuut.