Innovaatiot ja osaaminen

Tulosta

Suomalaisen elinkeinoelämän on haettava edelläkävijyyttä globaalissa maailmantaloudessa. Se vaatii osaamista, mitä muilla ei ole.

Osaamisella rakennamme kilpailuetua tuotteisiin, prosesseihin, toimintamalleihin, organisaatioiden kehittämiseen ja koko suomalaiseen työelämään.

Koulutus- ja innovaatiojärjestelmää koskevat päätökset määrittelevät, millä tavalla osaaminen maassamme kehittyy, ja miten saamme osaamisvoimavarat tehokkaasti hyödynnettyä. Tarvitsemme päätöksiä, jotka tukevat innovaatioiden syntymistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja työurien pidentämistä.

Suomen on houkuteltava aiempaa enemmän luovia osaajia. Suomessa ja EU:ssa tehtävien ratkaisujen on helpotettava opiskelijoiden ja työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkimuksen ja koulutuksen edellytyksiä ei saa heikentää julkisen sektorin säästöjä tehtäessä.