Seminaari: Uutta liiketoimintaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

17 näkökulmaa globaaleihin markkinoihin

Onko yrityksesi kiinnostunut kestävästä liiketoiminnasta kehittyvillä markkinoilla? Tarvitsetteko ideoita omaan bisnekseen ja innovaatioihin sekä kanavia kansainvälisille markkinoille?
Tämä seminaari kertoo mahdollisuuksista ja onnistumisista.
Varmista nyt paikkasi maksuttomaan seminaariin!

YK:n jäsenmaat sopivat viime syksynä kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta.

Yritykset ovat ratkaisevassa roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen kannalta, ja samalla ne tarjoavat yrityksille lähes loputtomasti mahdollisuuksia luoda uutta bisnestä, lokaalisti ja globaalisti.

Mutta mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat suomalaisille yrityksille ja liiketoiminnalle? Ovatko viime syksynä julkistetut tavoitteet bisneksen jarru vai avaavatko ne uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Mitä yritysten on syytä tietää ja ottaa huomioon?

  • Kestävän kehityksen liiketoiminta-mahdollisuuksista keskustellaan EK:n, FIBSin, Sitran ja ulkoasiainministeriön tilaisuudessa, jossa kuulet miten kestävän kehityksen tavoitteet käytännössä muutetaan globaaleiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi
  • miten yritykset ovat jo kääntäneet tavoitteet liiketoiminnaksi
  • kuinka kumppanuuksilla ja eri toimijoiden yhteistyöllä vauhditetaan kestävää kasvua ja yritysten pääsyä uusille markkinoille, sekä
  • miten sijoitus- ja rahoitustoiminta tulee muuttumaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä.

Näkemyksiä ja käytännön esimerkkejä päivän teemasta kertovat lukuisat yritysten ja julkishallinnon vaikuttajat ja asiantuntijat.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot tästä