Alennettu verokanta sähköisiin julkaisuihin 1.7.2019 alkaen

Sähköisiin julkaisuihin ja e-kirjoihin sovellettava arvonlisäverokanta alenee 24 %:sta 10 %:iin 1.7.2019. Sähköisillä julkaisuilla tarkoitetaan sähköisiä kirjoja ja äänikirjoja sekä sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Ennen muutosta ainoastaan fyysisellä alustalla oleviin julkaisuihin on voitu soveltaa alennettua verokantaa.

1.7.2019 alkaen myös painettujen lehtien irtonumerojen myyntiin sovellettava verokanta alennetaan 10 %:iin. Aikaisemmin ainoastaan tilattuihin lehtiin voitiin soveltaa alennettua verokantaa. Heinäkuusta alkaen kaikki julkaisut ovat alennetun verokannan piirissä eli lukualusta ei vaikuta ALV-käsittelyyn.

Taustalla on EU:ssa saatu yhteisymmärrys alennetun verokannan soveltamisalasta. Verokantamuutoksen takana on ALV-direktiivin muutos. Suomi on EU:ssa yksi ensimmäisistä jäsenvaltioista, jossa direktiiviä ollaan implementoimassa kansalliseen lainsäädäntöön. Verohallinto tulee antamaan asiassa erillisen syventävän ohjeen.