Tiina Ruohola: ALV-ilmoittamisen tietosisällön selvittämistä jatketaan

Verohallinto on aiemmasta poiketen kertonut jatkavansa ALV-ilmoittamisen tietosisällön jatkamista keväälle 2020. Päätöstä ei siten alkuperäisen aikataulun mukaan kiirehditä valmiiksi vuonna 2019. EK on asiaan tyytyväinen ja peräänkuuluttaa edelleen vaikutusarviointeja päätöksenteon pohjaksi.

Verohallinto suunnittelee arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajentamista vuoden 2022 alusta lähtien. Verohallinnon mukaan tietosisällön laajentaminen on tarpeen ALV-kertymän varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Suomessa on EU-laajuisesti katsoen varsin matala ALV-vaje eikä korrelaatiota laajan ALV-ilmoituksen tietosisällön ja matalan ALV-vajeen välillä ole eri EU-maissa nähtävissä.

Elinkeinoelämä peräänkuuluttaa laajamittaisia arviointeja siitä, mitä uudistus maksaisi yrityksille ja yhtäältä veronsaajille, ja mitä uudistuksesta ennakoidut hyödyt sekä yrityksille että veronsaajille ovat. Jos yhtenä etuna yrityksille on vähenevä määrä selvityspyyntöjä, olisi selvitys tällä hetkellä lähetettävien selvityspyyntöjen laadusta paikallaan.

Hallitusohjelman perusteella Suomessa selvitetään mahdollisuutta reaaliaikaiseen raportointiin. Uudistus on tehtävä hallittuna kokonaisuutena. Hintalappu on suurin, jos muutoksia tehdään vaiheittain ja vain lyhyitä ajanjaksoja varten.