Arvoseteleiden ALV 1.1.2019 alkaen

Arvoseteleiden arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2019. Arvosetelin määritelmä on laaja ja se käsittää mm. erinäiset lahjakortit, prepaid-kortit ja euro- tai prosenttimääräiset alennuskupongit silloin, kun niiden arvo on tiedossa jo arvosetelin liikkeellelaskuhetkellä.

Verohallinto on antanut 28.11.2018 syventävän ohjeen Arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta. Arvoseteli on erotettava yleisestä maksuvälineestä. Sillä voidaan katsoa olevan tyypillisesti myynninedistämistarkoitus, kun taas yleisen maksuvälineen päätarkoitus on toimia nimensä mukaisesti maksun välineenä.

Arvosetelit jaetaan yksikäyttöarvoseteleihin ja monikäyttöarvoseteleihin. Yksikäyttöarvoseteleiden veron määrä ja myyntimaa ovat tiedossa seteliä myytäessä, joten ALV kannetaan jo yksikäyttösetelin myyntihetkellä. Käytännössä yksikäyttöarvosetelit lienevät harvinaisempia kuin monikäyttöarvosetelit.

Monikäyttöarvoseteleitä ovat kaikki muut paitsi yksikäyttöarvosetelit. Monikäyttöarvosetelit myydään ilman arvonlisäveroa. Monikäyttöarvoseteleitä ovat esimerkiksi lounassetelit ja lahjakortit, joilla voi ostaa useamman eri verokannan alaisia tavaroita tai palveluja. ALV tilitetään vasta siinä vaiheessa, kun monikäyttöarvoseteliä käytetään tavaran tai palvelun maksamiseen.

Arvoseteleiden jakelusta perittävistä palkkioista peritään vuoden alusta lähtien ALV. Jakeluun soveltuu yleinen verokanta 24 %.