Bertell & Tuuliainen: Kepin sijaan porkkanaa datatalouteen

Julkisuudessa on käyty keskustelua tarpeesta saada yritysten digitaaliset tietovarannot käyttöön tilastoinnissa. Viime viikolla Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun nosti asian esille. Avaus on tervetullut. Niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla on vielä paljon tehtävää datan hyödyntämisessä.

Haluamme kuitenkin kommentoida ehdotusta lainsäädäntöuudistuksista, joilla yrityksiä velvoitettaisiin jakamaan tietovarantojaan entistä laajemmin viranomaisille tutkimus- ja tilastointikäyttöön.

Kattava tilastointi- ja tutkimustieto on tärkeää. On kuitenkin huomattava, että yrityksillä on paljon tietoa, joka on suojeltu esimerkiksi tietosuojan, liikesalaisuuksien ja tekijänoikeuksien näkökulmasta. Datan jakaminen ei voi olla itseisarvo – eikä varsinkaan pakon kautta. Dataintensiivisessä liiketoiminnassa yrityksen toiminta perustuu juuri tietovarantojen arvoon ja paremmuuteen kilpailijoihin nähden. Jos kaikki data olisi vapaata, voisivat vapaamatkustajat romuttaa datan ympärille rakennetun liiketoiminnan. Asetelma on sitä haastavampi, kun datatalouden kilpailu on globaalia.

Tilanne on aivan toinen julkisen sektorin puolella, jossa on oikein olettaa, että verorahoilla tuotetun tiedon on oltava myös muiden hyötykäytössä.

Tilastokeskus esittää, että datan jakaminen voitaisiin toteuttaa kumppanuutena, josta myös yritykset hyötyvät. Kumppanuus on kannatettavaa! Ollaan kuitenkin väärällä tiellä, jos yhteistyötä haetaan velvoittavuuden kautta.

Suositeltavampaa on edetä positiivisen mahdollistamisen kautta: helpotetaan datan vapaaehtoista jakamista. Porkkana toimii keppiä paremmin myös Suomen tietopolitiikassa. Hyvä uutinen on se, että suuri osa yrityksistä nimenomaan haluaa jakaa dataa. Sitä hankaloittavat esteet on purettava ja kannustettava uusia kokeiluja.

Yksityisen datan käyttö tarvitsee sääntöjä ja selkiyttämistä. Katseet kääntyvät maamme päättäjiin: Suomi tarvitsee nyt datatalouden visiota ja kehityksen rohkeaa johtamista. Liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön luomat datatalouden periaatteet antavat tälle työlle hyvät lähtökohdat.