Blogataan omistajuudesta: Pitkän tähtäimen veropolitiikassa sanoista tekoihin!

13.10.2017

EK:n johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara lupaa seurata tiiviisti, kuinka budjettiriihessä sovittu verohanke etenee. Kysymys on tärkeä myös yritysten omistajille, jotka viime kädessä vastaavat kansantaloudellekin tärkeistä pitkän tähtäimen bisnespäätöksistä.

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma; toimenpide-ehdotus 5:

”Luodaan yli vaalikausien ulottuva vero-ohjelma verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi.”

Tero Honkavaara toimii EK:ssa johtavana veroasiantuntijana

Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös tulevan verolainsäädännön ennustettavuus eli se, että myös yrityksillä on edellytyksiä arvioida taloudellisen käyttäytymisensä verokohtelua myös tulevaisuudessa. Harjoitettavalta veropolitiikalta tulee edellyttää jatkuvuutta, koska yritykset arvioivat mm. investointiensa kannattavuutta hyvinkin pitkällä aikavälillä. Ennustettavuuden puute on myrkkyä pitkävaikutteisille taloudellisille päätöksille.

Lähihistoriasta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä poukkoilevasta veropoliittisesta päätöksenteosta. Parempaa on ehkä luvassa, koska hallitus päätti syksyn budjettiriihessä käynnistää verotuksen rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnitelman. Valmista pitäisi olla keväällä 2019 eli juuri eduskuntavaalien kynnyksellä.

Kuten hankesuunnitelmassakin todettu, verojärjestelmään kohdistuu paineita mm. digitaalisen talouden räjähdysmäisestä kasvusta, jakamistaloudesta, työn tekemisen uusista tavoista ja kansainvälisen verotuksen muutostrendeistä. Tässä globaalissa muutoksessa kaikki maat ovat pelikentällä. Suomi ei saa olla se pelaaja, joka seisoo kentällä tumput suorana ihmetellen mitä tapahtuu.

EK:n omistajuusohjelman mukaisesti toivomme, että vero-ohjelma sisältää selkeät linjaukset siitä, kuinka verojärjestelmää tullaan kehittämään yli hallituskausien ulottuvalla suunnitelmalla. Yritysten ja niiden omistajien sekä kansalaisten tulee vakuuttua, että Suomessa kannattaa tulevaisuudessakin harjoittaa yritystoimintaa, investoida, tehdä työtä ja työllistää sekä omistaa.

Verotuksen tiekartan laatiminen on erinomaisen kannatettava, mutta samalla varsin haastava hanke. Aika sitten näyttää, löytyykö Suomesta uutta poliittista kulttuuria sitoutua yli vaalikausien ulottuvaan vero-ohjelmaan.