Blogissa: Kansainvälisessä verotuksessa tapahtuu!

02.06.2015

Tuskin koskaan on kansainvälisessä verotuksessa ollut sellainen vauhti päällä kuin nyt. Eri pöydissä, OECD:ssä ja EU:ssa, mietitään keinoja kansainvälisen verosuunnittelun, aggressiivisen verokilpailun ja veroparatiisien kuriin laittamiseksi. Toisaalta taas lähes jokaisen valtion valtiovarainministeri yrittää kääntää kivet ja kannot juuri oman valtion verotulojen turvaamiseksi ja kasvattamiseksi.

Edellä mainittujen tavoitteiden voisi ajatella lähtökohtaisesti tukevan toisiaan. Mutta onko näin? Asiaa lähemmin tarkastellen huomaa helposti, että kyse onkin enemmän kissanhännänvedosta. Mikä valtio saa verottaa kansainvälisen yrityksen tulovirtoja ja millainen verojärjestelmä on muiden maiden taholta ”hyväksytty” verojärjestelmä?  ”Oikeudenmukainen” tuntuu olevan sana, joka on monen huulilla hyväksytystä verojärjestelmästä puhuttaessa. Kansainväliseen ympäristöön istutettuna ”oikeudenmukainen” tuntuu saavan yhtä monta sisältöä kuin on valtioita. Se mikä on yhden mielestä oikeudenmukaista, onkin toisen mielestä epäoikeudenmukaista. Entä lisääntyvätkö tällä ”uudella oikeudenmukaisella veromallilla” verotulot? Ja jos lisääntyvät, niin kenen?

Näistä samoja kysymyksiä pohdittiin Tukholmassa viime viikolla järjestetyssä kansainvälisessä verokonferenssissa ”Tax Policy beyond Patent Boxes and State Aid”. Konferenssin nimi viittaa vahvasti kysymykseen siitä, mitä pidetään hyväksyttynä verojärjestelmänä. Laajimmin kannatusta sai laajan veropohjan ja matalien verokantojen järjestelmä. Tämä on myös Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmassaan viitoittama tie.

Samaan aikaan kansainvälisillä areenoilla hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia pohditaan ainakin kahdella taholla. OECD:n BEPS – työssä (Base Erosion and Profit Shifting) mietitään kansainvälisen verotuksen uusia pääperiaatteita. Merkittävimpänä kysymyksenä on se, kenelle tulon verotusoikeus globaalissa taloudessa kuuluu? Vastakkainasettelu kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden välillä on tältä osin ilmeinen. Tukholman konferenssissakin todettiin, että BEPS työn häviäjiä ovat pienet vientitaloudet, kuten Suomi. Laajakaan veropohja ei meitä turvaa, jos kansainvälisiä säännöksiä verotusoikeuden jakautumisesta muutetaan.

EU-pöydissä mietitään taas miten suitsia EU:n sisäistä verokilpailua. Juhannusviikolla on odotettavissa komission esitys oikeudenmukaisempien ja paremmin kasvua edistävien verojärjestelmien kehittämiseksi Euroopassa. Luvassa on ainakin yhteisen eurooppalaisen yritysveropohjan, CCCTB, uudelleenjulkistus. Jäämme odottamaan, mikä komissio mielestä on oikeudenmukaisen verotuksen ydin. Yritysten näkökulmasta oikeudenmukaista on maksaa verot vain yhteen kertaan.