Geopolitiikka jarruttaa maailmankauppaa, rahapolitiikasta valopilkkuja?

25.01.2024

Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö on täynnä geopoliittisia haasteita, mutta valopilkkujakin on. Rahoitusolosuhteiden keventyminen voi tuoda talouteen helpotusta, kirjoittaa EK:n avustava asiantuntija Alex Tuominen.

Maailmantalouden kasvun ennakoidaan OECD:n mukaan hidastuvan viime vuodesta ja jäävän suhteellisen matalalle, n. 2,7 prosentin tasolle vuonna 2024. Syynä talouskasvun hidastumiseen ovat korkeat korot, lisääntyneet kaupan esteet sekä geopoliittinen epävarmuus. Maailmantalouden veturin Yhdysvaltojen talouden odotetaan jatkavan yhä selvästi EU:ta vahvempana, mutta kasvuvauhti voi hidastua. Kiinalla on sylissään merkittäviä rakenteellisia ongelmia, ja sen talouskasvu on hiipumassa kohti uutta matalampaa normaalia. Aasian ja Tyynenmeren alueen merkitys kansainvälisen kaupan painopisteenä on kuitenkin selvästi korostunut sen kattaessa IMF:n arvion mukaan n. 70 prosenttia globaalista talouskasvusta viime vuonna.

Maailmankaupan kannalta positiivisena voidaan nähdä kuitenkin inflaation hellittäminen, ostovoiman parantuminen sekä korkojen kääntyminen viime vuoden lopulla selvään laskuun. Odotuksissa on, että FED ja EKP aloittavat ohjauskorkojen laskemisen kesää kohti mentäessä. Vaikka nollakorkojen aika on toistaiseksi ohitse, matalampi ja vakaampi korkotaso toisi piristystä talouden kysyntään, yritysten investointihalukkuuteen sekä vientiin.

Hintakehityksen oletetaan jatkavan hidastumistaan kohti keskuspankkien tavoitetasoa, mutta varovaisuusperiaate on syytä pitää mielessä. Ennusteissa on paljon kysymysmerkkejä erityisesti palveluinflaation osalta. Epävarmuutta talouteen luovat myös sodat sekä niistä heijastuvat tuotannon ja kaupan häiriöt, jotka voivat pitkittyessään kiihdyttää inflaatiopaineita. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä voidaan pitää iskuja Punaisellamerellä, jotka ovat saaneet aikaan muutoksia rahtiliikenteeseen. Sota on laajentunut Yhdysvaltojen ja Britannian ryhdyttyä vastatoimiin kaupankäynnin puolustamiseksi.

Suurvaltakilpailussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota on yhä vahvasti läsnä, mutta retoriikka on viime aikoina pehmentynyt suhteiden parantamiseksi. Epävarmuutta maiden välisiin suhteisiin tuo kuitenkin Taiwanissa pidetyt presidentin- ja parlamenttivaalit, joiden myötä mahdollisuus Kiinan jännitteiden kasvulle on olemassa. Vastaavasti Trumpin mahdollisen vaalivoiton vaikutukset Kiina-suhteisiin sekä Ukrainan, NATO:n, WTO:n ja IRA:n osalta nousevat keskeisiksi kysymyksiksi.

Geopoliittinen epävarmuus lisää yritysten tarvetta tuotantoketjujen monipuolistamiselle. Kiina-riippuvuuksien vähentämistä (de-risking) vauhdittavat taloudelliset, poliittiset sekä regulatiiviset riskit. Kansainvälisen kaupan keskeiset markkina-ajurit löytyvät nyt turvallisuudesta, digitalisaatiosta sekä vihreästä siirtymästä. Kaksoissiirtymä ei voi kuitenkaan toteutua ilman Kiinaa.

Vuoteen 2024 on lähdetty haastavista geopoliittisista asetelmista, mutta näkymät talouskehityksen asteittaisesta kääntymisestä parempaan suuntaan luovat valonpilkahduksia kansainväliselle kaupalle.