Henrik Husman, Nasdaq: First Northin ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus samalle viivalle

25.10.2017

First North -yhtiöiden osinkoverotus tulee yhdenmukaistaa listaamattomien yhtiöiden kanssa. Näin vauhditettaisiin innovatiivisten ja kasvuhakuisten pk-yritysten omistajuutta, bloggaa Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

EK:n Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma, toimenpide-ehdotus #11:
Palautetaan First North -yhtiöiden osinkoverotus samaksi kuin listaamattomilla yhtiöillä 

Helsingin pörssillä eli Nasdaq Helsingillä on ollut tärkeä tehtävä jo 105 vuoden ajan suomalaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Tämä tehtävä on koko Suomen kannalta merkittävä, koska se tukee yhtiöden kasvua ja mahdollistaa pääomien tehokkaan allokoitumisen. Pörssi ylläpitää osaltaan pääomahankinnan ekosysteemiä, johon kuuluvat listayhtiöt, välittäjät, institutionaaliset sijoittajat, sijoitusrahastot, perheyritykset, pääomasijoittajat ja yksityissijoittajat. Tämä tarjoaa listayhtiöille parhaat mahdolliset olosuhteet kasvun ja investointien rahoittamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle on erityisen tärkeää pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukeminen. Vaikka suurten yhtiöiden merkitys Suomen taloudessa on edelleen merkittävä, Tilastokeskuksen tilastojen mukaan alle 50 henkilöä työllistävät yritykset loivat 73 prosenttia uusista työpaikoista vuosina 2001–2012.

Nasdaq First North on  pörssin ylläpitämä ja kevyemmin säännelty markkinapaikka, joka on toiminut jo vuodesta 2007 alkaen. First Northin tarkoituksena on toimia rahoituksen ja näkyvyyden mahdollistavana markkinapaikkana juuri pienemmille ja keskisuurille kasvuhakuisille yrityksille. Tällä hetkellä First Northissa on 20 suomalaista yhtiötä, ja viisi yhtiötä on siirtynyt sieltä pörssin päämarkkinalle viimeisen vajaan 1,5 vuoden aikana. First Northin sääntely on kevyempää kuin pörssilistalla pienempien yhtiöiden hallinnoinnin helpottamiseksi, esimerkiksi tilinpäätös voidaan laatia IFRS:n sijasta suomalaisen standardin mukaisesti.

Suomessa on käytössä osinkojen verojärjestelmä, jossa listaamattoman yhtiön omistajan osinkoverotus on enimmillään jopa 70 % kevyempää verrattuna pörssiyhtiöstä saatuun osinkoon. Lisäksi yritykseen omaa pääomaa sijoittavaa osakkeenomistajaa verotetaan Suomessa ankarammin kuin vieraan pääoman sijoittajaa. Se ei tue talouskasvuun ja investointeihin välttämättä tarvittavaa riskinottoa, jota osakepääoman sijoittaja selkeämmin edustaa. Osakkeenomistajan kokonaisverorasitukseen vaikuttaa sekä yrityksen tuloksensa perusteella maksama vero että osingoista maksettava vero. Osakkeenomistajan kokonaisveroaste ei saisi olla muiden pääomamuotojen verotusta kireämpää.

Ruotsissa, jossa osinkoverotuksen neutraliteetti toteutuu, First North -listautujien liikevaihdon kasvu on tekemämme tutkimuksen mukaan ollut lähes kaksinkertaista verrattuna listaamattomiin yhtiöihin. Siellä First North -listautujia on ollut kymmenen vuoden aikana lähes 300.

Verotuksen neutraalisuus yritysverotuksessa ja pääomaverotuksessa on julkisessa keskustelussa laajalti hyväksytty tavoite.  Suomessa listaamattomien yritysten ja pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien erilainen verokohtelu on selvä listautumisen kynnys, joka jarruttaa selvästi kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yhtiöden hakeutumista pääomamarkkinoille. Lainsäätäjä, joka ylläpitää tätä erilaista verokohtelua, ampuu itseään jalkaan. Epäneutraali verotus hidastaa talouskasvua ja työpaikkojen luomista – ja hyvin todennäköisesti myös vähentää valtion verotuloja. Listaamattomien ja listattujen yhtiöiden ja niiden omistajien verokohtelu onkin muutettavaa neutraaliksi ilman, että osinkoverotusta kiristetään. Tästä tavoitteesta ei vallinne suurta erimielisyyttä; hallituksen ja kansanedustajien olisikin otettava itseään niskasta kiinni ja tehtävä tarvittavat muutokset

Mikäli veroneutraliteettiin ei päästä lähitulevaisuudessa, kiireellisenä toimenpiteenä tulisi toteuttaa ainakin First North -yhtiöiden osinkojen verotus vastaamaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta. Näin voitaisiin kannustaa innovatiivisia kasvuyhtiöitä hakemaan pääomaa First North -markkinapaikalta. Vain näin voidaan varmistaa edellytykset toimiville pääomamarkkinoille Suomessa sekä tasapuoliset ja nykyistä suotuisammat edellytykset kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.

Henrik Husman
Toimitusjohtaja
Nasdaq Helsinki