Kansalaisilla on mielipide

24.03.2014

Erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia voi tulkita monilla tavoin. Usein saadaan sellainen tulos kuin halutaan. Päättäjät kuiskailevat hiljaisesti, että kansalta kysyminen ei ole viisasta. Kansalaismielipiteen valloilleen päästäminen on vaarallista ja tulkinnat ovat vaikeita.

Taloudellisen tiedotustoimiston toimitusjohtaja Kari Väisänen

Juuri julkistettu ansiokas ja perinteikäs EVAn arvo- ja asennetutkimus ”Neljäs Suomi” ei jätä tulkinnoille paljon väljyyttä. Kansa, laaja joukko suomalaisia, haluaa muutosta. Ihmisten mielestä Suomi on kriisissä. Meillä on liikaa velkaa, järjestelmämme – koskien osin myös taloutta – eivät toimi. Vanhoilla menestysresepteillä emme pärjää, kuten raportti osuvasti toteaa.

Ei myöskään kuulosta kovin mairittelevalta, jos kansalaiset sanovat, että politiikan toimintakyky on alamaissa, päättäjät ovat päättämättömiä, hallinto on kasvanut isoksi hallitsemattomaksi möykyksi, hyvinvointivaltio on keksittävä uudestaan ja markkinatalous kaipaa päivittämistä.

Toisaalta viestit ovat rohkaisevia.

Ihmiset oivaltavat ja sanovat sen myös ääneen, että tarvitsemme enemmän kaikenlaista yrittäjyyttä, vapaata kilpailua ja ennen kaikkea katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Siis uusiutumista ja positiivista ilmapiiriä, joka kannustaa ja palkitsee myös henkisesti.

EVA:n raporttia voi tulkita samalla tavoin kuin Talouselämä-lehden julkaisemaa, Taloustutkimuksen tekemää Suomi Tänään -kirjekyselyä. Suomessa on käynnissä arvo- ja asennemurros, joka muuttaa monia asioita lähivuosien aikana. Osin hitaasti, osin nopeasti.

Elinkeinoelämänkin päättäjien, laajan joukon yritysjohtajia aina suuryrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, on syytä pysähtyä hetkeksi. Hiljentyä, kierrättää avoimesti katsetta ympäristössä ja kuunnella aidosti ihmisiä. Ja puhua vasta sen jälkeen.

Hiljaiset signaalit ovat muuttuneet äänekkäiksi.

Jos niin sanottu kansa on valmis muutoksiin, meidänkin on oltava. Meiltäkin vaaditaan lisää avoimuutta, jämäkkyyttä, arvojen mukaista johtamista, oikeastaan rohkeutta uudistua kaikilla tavoin.

Elinkeinoelämän maine kansalaisten keskuudessa ei ole kovin hyvä. Syitä on monia. Ihmiset oivaltavat kuitenkin sen, etteivät Suomi ja suomalaiset pärjää ilman menestyviä yrityksiä. Tarvitsemme uusia työpaikkoja, uudentyyppistä työtä, uudentyylistä ajattelua.

Asian voi ilmaista niin, että tarvitsemme uuden, rohkean, nykyaikaisen tavan viestiä asioistamme. Tullaksemme kuulluksi.

Kari Väisänen
Toimitusjohtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Neljäs Suomi: EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014