Kehysriihestä päänavaus itäisen Suomen kantaverkkoon

18.04.2024

Kehysriihestä saatiin kauskantoinen ja positiivinen päänavaus koskien Fingridin investointikykyä ja kantaverkon vahvistamista. Tämä on tärkeä uutinen itäiselle Suomelle, kirjoittaa EK:n hallituksen puheenjohtaja  Harri Broman.

Hallituksen kehysriihi käytiin haastavassa taloudellisessa tilanteessa, jossa velkaantumisen taittaminen ja julkisen talouden sopeutustoimet olivat välttämättömiä ja ensisijaisia.

Kehysriiheen kohdistui odotuksia myös EK:n Itäisen Suomen ohjelmasta. Riihestä saatiinkin yksi kauskantoisen positiivinen päänavaus koskien kantaverkon vahvistamista. Hallitus nimittäin sitoutuu jatkossa huolehtimaan kantaverkkoyhtiö Fingridin investointikyvystä ja varmistamaan siten sähkönsiirron kapasiteetin riittävyyden myös itäisen Suomen osalta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää maakunnillemme, joissa yritysten investointiaktiivisuus on EK:n kyselyjen mukaan muuta maata vähäisempää.

Toivottavasti hallituksen päätös kannustaakin nyt itäisen Suomen kasvuhakuisia yrityksiä viemään investointihankkeitaan eteenpäin. Investointien konkretisoituminen vauhdittaa tehokkaimmin myös kantaverkon laajentamista koko alueelle.

Itäisen Suomen ohjelma sisälsi myös sellaisia odotuksia, joihin kehysriihi ei vastannut. Tästä ei kannata kuitenkaan lannistua, sillä vaikuttamistyö jatkuu. Toimimme aktiivisesti sen puolesta, että esimerkiksi ehdotuksemme itäisen Suomen erityislähettiläästä toteutuu vielä ennen kesää. Päätös erityislähettiläästä on tärkeä, koska hänen tehtävänään on päätoimisesti vauhdittaa ohjelman konkretisoitumista laajalla rintamalla – niin maakuntien toimesta, hallituksen päätöksin kuin EU-politiikan tasolla. Uskomme, että monia toimenpiteitä saadaankin liikkeelle kuluvan vuoden aikana, kun hallituskin valmistelee parhaillaan omaa itäisen Suomen ohjelmaansa.

EK:n Itäinen Suomi -ohjelma peräänkuuluttaa maakuntiemme tiivistä yhteistyötä ja koko alueen yhtenäisyyttä. Tätä tarvitaan nyt ja jatkossa, kun viemme yhteisiä tavoitteita eteenpäin ja käytäntöön.

Harri Broman
EK:n ja Itäinen Suomi -työryhmän puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu 17.4.2024 Karjalaisessa.