Simo Pinomaa bloggaa: Kilpailukykysopimus vahvistaisi julkistaloutta

09.03.2016

Julkinen talous on ollut Suomessa rankasti alijäämäinen yhtäjaksoisesti jo 7 vuotta. Rajut veronkiristykset ja edellisen hallituksen loppuaikoina päättämät menoleikkaukset eivät ole ratkaisseet tilannetta ja sama kurjuus näyttää jatkuvan.

Tämä perusasia näyttää unohtuneen viimeaikaisen talouspoliittisen keskustelun pyörteissä. Jos mitään ei tehdä, Suomen velkasuhde uhkaa nousta EU:n kärkikastiin siitäkin huolimatta, että veroasteemme on nyt EU:n kolmanneksi korkein.

Yksi ongelmien perussyistä on surkeasti mennyt vienti, jonka vaikutukset säteilevät kaikkialle talouteen, eikä vähiten julkistalouteen. Sen takia maan hallituksen näkökulmasta järjestöjen neuvottelema kilpailukykysopimus olisi tärkeä.

Toki normaali julkistalouden keinovalikoima menoleikkauksista veronkirityksiin on hallituksen käytettävissä. Näitä keinoja viime aikoina onkin käytetty. Viennin vauhdittuminen loisi kuitenkin talouteen positiivista kasvuvoimaa, jonka hedelmistä kaikki vähitellen pääsevät osallisiksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA laski, että toteutuessaan kilpailukykysopimus vauhdittaa BKT:ta vähintään 1,5 % vuosikymmenen loppuun mennessä. Sopimuksen kokonaisvaikutukset julkiseen talouteen ovat epävarmoja, mutta työllisyysvaikutusten kautta vähintäänkin noin puoli miljardia euroa.

Jos huomioidaan erilaiset myönteiset kerrannaisvaikutukset, voi vaikutus ETLA:n mukaan olla lähempänä miljardia euroa. Valtiovarainministeriö päätyi sopimuksen noin 600 miljoonan euron julkistaloutta vahvistavaan vaikutukseen. Tavoiteltu Suomen malli tulevilla sopimuskierroksilla olisi omiaan lisäämään kasvua, jolloin julkisen talouden vahvistuminen olisi vieläkin suurempaa.

Todennäköisesti yhteiskuntasopimus vähentäisi talouden epävarmuutta. Ennustettavuus työmarkkinoilla ja työvoimakustannusten kehityksessä vahvistaisi sopimuksen myönteisiä vaikutuksia. Tätä luottamusvaikutusta ei ole ETLA:n tai VM:n laskelmissa yritetty ottaa huomioon.

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa EMU-alijäämä ja EMU-velka?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)