Komissio toivoo elinkeinoelämältä ratkaisuja muovistrategiaan

22.06.2017

Elinkeinoelämän näkemyksille muoveista on tällä hetkellä paljon tilausta, kuten Brysselissä yhteispohjoismaisen muovistrategiaa käsittelevän tilaisuuden yleisöryntäys osoittaa. Paikalle saapui 130 ihmistä kuulemaan yritysten, komission, meppien ja muiden sidosryhmien keskustelua ja netissä tilaisuutta seurasi lisäksi vielä noin 300 ihmistä, raportoi EK:n Brysselin toimiston asiantuntija Salla Ahonen.

”I am touching plastic, therefore I am”, kuului komission ympäristöpääosaston Kestutis Sadauskaksen nykyaikaan päivitetty versio Descartesin kuuluisasta lausahduksesta. Muovien käyttö on lisääntynyt monikymmenkertaiseksi muutaman vuosikymmenen aikana ja ne näkyvät arjessa kaikkialla. Samaan aikaan myös muovien käyttöön liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi komissiolla on valmistelussa kokonaisvaltainen muovistrategia, johon kootaan ne toimenpiteet, joiden avulla muovien käytöstä saadaan suurimmat edut ja samalla voidaan minimoida niihin liittyvät ympäristöhaitat. Muovien haitoista nostetaan usein esiin merten muovijätteet ja mikromuovit, sekä riippuvuus fossiilisista raaka-aineista. Näihin aiheisiin komissio etsiikin vastauksia.

Suurlähettiläs Minna Kivimäki summasi hyvin yhteen yritysten puheenvuorot toteamalla, että yritykset tuovat ratkaisuja ja lainsäätäjien on mahdollistettava niiden eteneminen. Fortum, Borealis ja Lego toivat kaikki puheenvuoroissaan esiin innovatiivisia ratkaisuja muovipulmiin: Fortum on kehittänyt tehokkaita kierrätysratkaisuja, Lego panostaa kestävien, toimivien ja turvallisten raaka-aineiden kehittämiseen ja Borealiksella on erityisesti fokuksessa uusiutuvat muoviraaka-aineet.

Yritykset muistuttivat myös, että on tärkeää tarkastella kokonaisuuksia. Muovit voivat mahdollistaa esimerkiksi kevyempiä ja tehokkaampia ja siten myös ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja kuin tällä hetkellä tarjolla olevat vaihtoehtoiset materiaalit.

Määritelmät kaipaavat selkeyttämistä

Muoveista keskustellaan Brysselissä paljon, mutta aina ei ole täyttä selvyyttä siitä, ymmärtävätkö keskustelijat asiat samalla tavalla. Tämä nousi esiin myös paneelissa, jossa oli mukana lainsäätäjien, ajatushautomon ja ympäristöjärjestöjen edustajia. Yhdeksi tärkeimmistä aiheista nostettiinkin esiin määritelmät ja standardit, esimerkiksi biohajoaville ja biopohjaisille muoveille. Tanskalaismeppi Margrete Aukenilla oli myös selvä mielipide tärkeimmästä keinosta vähentää ympäristökuormitusta: prevention, prevention, prevention.

Loppupuheenvuorossaan Kestutis Sadauskas korosti vielä komission halua saada apua elinkeinoelämältä. Erityisesti toivotaan vapaaehtoisia sitoumuksia, esimerkiksi mikromuovien poistamista, mutta myös muita toimenpiteitä. Toinen tärkeä aihe, jossa komissio toivoo elinkeinoelämän ottavan vetovastuun, on standardointi.

Jotta yleisö varmasti saisi myös kertoa oman mielipiteensä, kaikki osallistujat saivat äänestää mielestään tärkeimmät aiheet, joita muovistrategian pitäisi käsitellä. Kolmen kärki oli aivan selvä:

  • innovaatiot ja design (kierrätys, käyttökohteet, mikromuovit)
  • turvalliset materiaalikierrot (haitalliset aineet pois kierrosta)
  • kaatopaikkakielto muoveille

 

Edelläkävijöillä on nyt todellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mistä puhutaan, kun puhutaan muoveista. Nyt on tilaisuus myös tuoda esiin uusia ratkaisuja ja innovaatioita, kuulijoita riittää.