Sanna-Maria Bertell bloggaa: Komission sääntelysuunnitelmat tekoälylle ja datalle julki – mitä uusi datastrategia pitää sisällään?

19.02.2020

Komission työ tekoälyn ja datan sääntelyssä alkaa hyvin Eurooppa- ja arvokeskeisesti. Tänään julkaistun datastrategian perusteella komission tavoitteena on tehdä EU:sta teollisen datan ja tekoälyn suurvalta.

Komission suunnitelmista voi ensilukemalta poimia ainakin seuraavat asiat, jotka tulevat puhuttamaan koko kaudella:

  • Eettiset ohjeet ja mahdollinen lainsäädäntö tulee yhteensovittaa, mutta komissio selkeästi lähtee siitä, että vapaaehtoisuus ei kaikessa enää riitä. Luottamuksen ekosysteemi yhdistää eettisyyden tavoitteet ja lainsäädännön: Komissio tunnustaa erityisesti ”High Level Group on trustworthy AI” -ryhmän eettiset suuntaviivat ja niissä tunnistetut periaatteet, kuten läpinäkyvyys, ihmiskeskeisyys, tekninen luotettavuus ja yksityisyydensuoja.
  • Korkean riskin sovellukset: Tekoälysovellukset nähdään komission ulostulossa myös uhkana perusoikeuksille; ilmaisunvapaudelle, kokoontumisvapaudelle ja syrjimättömyydelle. Näin ei tietenkään ole kaikkien sovellusten laita, joten komission esittääkin korkean riskin tapausten tunnistamista sektori ja käyttöperusteisesti, jolloin erityisvalvonta saattaa olla tarpeen. Erityisinä sektoreina mainitaan esim. lainvalvonta ja terveysteknologia.
  • Tekoälyvaikutukset olemassa oleviin lakeihin: korkean riskin sovellusten aiheuttamien mahdollisten erityistarpeiden lisäksi kaikkien tulee tietenkin noudattaa yleisesti sovellettavia lakeja. Komissio katsoo, että syrjimättömyyttä, tietosuojaa ja kuluttajaturvaa koskevat säännöt soveltuvat tietenkin kaikessa tekoälyn käytössä, ja näidenkin osalta tullaan katsomaan täydennys- ja valvontatarpeita.
  • Keskustelua kasvojentunnistusteknologian käytöstä: komissio tunnistaa, että on harmitonta käyttöä, mutta haluaa jatkaa keskustelua etenkin kasvojen ja muun biometrisen datan käytöstä massatunnistuksesta julkisilla paikoilla.
  • Datastrategian osalta painotus tulee olemaan koko arvoketjun datassa. Komission suunnitelmat keskittyvät teolliseen dataan. Datan käyttöä, jakamista ja dataan pääsyä yritetään helpottaa edelleen niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Komissio visioi suurten datayhteisvarantojen luomista eri sektoreilla. Luvassa monia lainsäädäntöaloitteita seuraavan kahden vuoden aikana. Lehdistötilaisuudessa komissaari Vestager viittasi jälleen myös kilpailuoikeussääntöjen avaamiseen dataan pääsyn osalta etenkin isoilla alustoilla, mutta suunnitelmien täytyy vielä kypsyä tältä osin.
  • Datastrategiaan kuuluu vahvasti myös kansalaisten oikeudet ja oman datan hallintaa halutaan parantaa.

Komission tavoitteena on vahvistaa kansalaistensa luottamusta tekoälyn ja datan käyttöön. Samalla komissio kuitenkin tunnustaa kuluttajadatan herruuden olevan jo hävitty taistelu, mutta haluaa taata eurooppalaisten arvojen toteutumisen kansalaisilleen.

Tänään julkaistussa strategiassa on paljon pureskelemista, joten tällä kaudella riittää tekemistä. Datatalouden kysymykset eivät välttämättä ratkea parhaiten pelkästään regulaation keinoin. Toivottavasti komissiolla riittää malttia myös siihen, että markkinat hakevat ratkaisuja auki oleviin kysymyksiin.