Laumasuojan saamisessakin valta ja vastuu on maan hallituksella

Nopea paluu normaalielämään edellyttää kansakunnan ripeää rokottamista koronaa vastaan. Maata johtava pääministeri haluaa varmistaa, että työterveyshuoltoa hyödynnetään tässä. Itsestään tätä varmistusta ei kuitenkaan saada. Maan hallituksella on valta ja vastuu toimia laumasuojan saamiseksi, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet olisivat tavoista eri mieltä.

Elinkeinoelämän järjestöt ja palkansaajakeskusjärjestöt ovat lobanneet uutterasti sen eteen, että koronakriisi saataisiin purettua mahdollisimman nopeasti. Järjestöt ovat tehneet useita konkreettisia esityksiä valtiovallalle.

Tuloksiakin on tullut. Työterveyshuolto on saatu mukaan testaukseen ja esteitä sen hyödyntämiselle rokottamisessa on raivattu muun muassa korvausjärjestelmää uudistamalla. Työterveyshuolto on mukana testauksessa ja rokottamisessa ostopalvelusopimuksin.

Vallanpitäjät ovat suhtautuneet myönteisesti järjestöjen ehdotuksiin. Tovi sitten pääministeri Sanna Marin totesi (HS 11.3.) seuraavaa: ”Haluamme kuulla varmuuden siitä, että kunnat pystyvät rokottamaan yhteistyössä työterveyden kanssa. Kun tulemme saamaan enemmän ja enemmän rokotteita maahan, pitää varmistaa, että rokotejakelu ja rokottaminen on tehokasta”.

Pelkällä haluamisella varmuutta ei tule eikä tehokasta rokottamista saavuteta. Kuntasektorin voimat eivät siihen yksinkertaisesti riitä. Kuten pääministeri aivan oikein totesi, varmistaminen on tarpeen.

Pääministeri vastaan sosiaali- ja terveysministeriö

Erityisen tarpeellista varmistaminen on tilanteessa, jossa hallituksen omat virkamiehet vastustavat hallituksen pyrkimysten toteuttamista. Vastikään sosiaali- ja terveysministeriön edustaja antoi ymmärtää, että ministeriö vastustaa työterveyshuollon roolin selkeyttämistä rokottamisessa (HS 22.3.). Virkamiehen mukaan kunnat osaavat kyllä toteuttaa rokottamisen alueellaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja että ”…yritysten työterveystoimijoiden on siis tyydyttävä siihen, mitä kussakin rokottavassa kunnassa on työikäisten massarokotusten läpiviennistä suunniteltu”. Kaikki viisaus asuu ilmeisesti kunnissa!

Tehokas rokottaminen on maan hallituksen vastuulla ja käsissä. Valtaan kuuluu mahdollisuus ohittaa virkamiesten näkemykset. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sellaisen toimintamallin luomista, jolla työterveyshuollon tuottajat saavat koronarokotteet kuntarajoista riippumatta. Tämä vaatii kuntasektorin ohjeistuksen lisäksi säädösmuutoksia. Niitä hallitus voi tehdä ja tarvittaessa sen tuleekin tehdä, vaikka oma virkakunta ei niiden takana seisoisikaan. Maata hallitsee hallitus eivätkä virkamiehet.