Markku Rajamäki bloggaa: Vahvalla maskisuosituksella taistellaan koronaa vastaan

Kevään epätietoisuuden jälkeen on käynyt selväksi, että maskien käytöllä on iso merkitys koronan torjunnassa. Niin kirurgiset suu-nenäsuojaimet kuin kangasmaskitkin suojaavat ennen kaikkea muita kuin käyttäjäänsä. Siksi suoja kaikille on sitä kattavampi, mitä useampi meistä maskia käyttää tilanteissa, joissa fyysinen etäisyys ei ole riittävä ja joissa oleskellaan pidempi aika.

Maskeja näkeekin koko ajan enemmän julkisessa liikenteessä ja asiakastiloissa, esim. kaupoissa. Hyvä niin – meidän kaikkien on kannettava vastuumme, jotta me kansana onnistumme viruksen torjunnassa. Tämä jos mikä on Suomen yhteinen projekti, jossa jokaisella on tehtävä!

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli 6.10.2020 yksityisille elinkeinonharjoittajille alueellaan, että ne edellyttäisivät asiakkailtaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa tilanteissa. Suositus koskee elinkeinonharjoittajia, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kulttuuripalveluita ja urheilutapahtumia.

Kaupan Liitto Ry ja Päivittäistavarakauppa Ry tiedottivat tämän jälkeen, että ne ovat jo aiemmin suosittaneet ja edelleen voimakkaasti suosittavat asiakkailleen maskin käyttöä näiden asioidessa myymälätiloissa erityisesti niillä alueilla, jotka ovat taudin kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Ne katsovat, etteivät kuitenkaan voi määrätä maskipakkoa. Perusteluna on mm. se, että päivittäistavarakaupan tuotteet ja palvelut ovat peruspalveluiden luonteisia ja niiden saatavuus on mahdollistettava kaikille kuluttajille.

Koronakoordinaatioryhmäkin totesi, että julkisissa palveluissa maskipakkoa ei voida edellyttää. Juridisesti asia ei ole muutenkaan kovin yksinkertainen. Jotta maskia voitaisiin velvollisuutena edellyttää, olisi hyvä olla selkeä säännös, mihin se perustuu sekä tehokkaat keinot valvoa asiaa. Vaikka elinkeinonharjoittajalla on lähtökohtaisesti vapaus valita asiakkaansa, lainsäädäntö ei kuitenkaan anna näihin kysymyksiin selviä vastauksia.

Tilannetta on joissakin puheenvuoroissa verrattu lentolipun ostamiseen. Monet lentoyhtiöthän edellyttävät matkustajiltaan maskin käyttöä lennoilla. On kuitenkin hyvä huomata, että pelkkä kauppatiloihin sisään astuminen on tässä suhteessa hyvin erilainen tilanne kuin lento- tai muun lipun ostaminen etukäteen, missä yhteydessä voidaan asettaa sopimusehtoja. Lisäksi ilmailun turvallisuusmääräykset ovat erittäin tiukat muutenkin ja mahdollistavat monenlaisia ehtoja. Maskin edellyttäminen soveltuukin paremmin sellaisiin kuluttajasopimuksiin, joihin liittyy lipun ostaminen etukäteen. Sopimus elinkeinonharjoittajan ja asiakkaan välillä syntyy lipun ostamisen hetkellä. Näin ei tapahdu vielä kauppatiloihin astuttaessa.

Lopulta selkeää vastausta vaille jää kysymys siitä, mitä elinkeinonharjoittaja voi tehdä, mikäli asiakas ei kaikesta huolimatta suostu asiointitilanteessa pukemaan maskia. On hyvä huomata, että terveyssyistä kaikki eivät voi maskia käyttää, joten heiltä sitä ei myöskään voida edellyttää.

Selvyyden vuoksi todettakoon vielä, että se, tuleeko työntekijän työssään käyttää maskia tai muita suojavarusteita, on eri asia. Työtehtävissä kysymys on työturvallisuudesta, josta työturvallisuuslain mukaan vastaa työnantaja.

Käyty keskustelu on hyvä esimerkki siitä, että asioista olisi hyvä keskustella etukäteen. Elinkeinoelämä toivoisi avointa, rakentavaa vuoropuhelua ennen kuin yrityksille suositellaan toimintamalleja. Elinkeinoelämän asiantuntemus on varmasti valtion-, alue- ja paikallishallinnon tukena, jos sitä halutaan päätöksenteossa käyttää.

Lopuksi on hyvä muistaa, että maskit ovat vain yksi – vaikkakin tärkeä – keino asiointitilojen koronaturvallisuuden työkalupakissa. Yritykset ovat laajasti ja omaehtoisesti jo keväästä lähtien mm. kehottaneet asiakkaita jäämään sairaana kotiin, tarjonneet käsidesiä, huolehtineet turvaväleistä ja tarjonneet rauhallisia asiointitunteja riskiryhmille. Kaupoissa on turvallista edelleen asioida, kunhan noudatamme ohjeita ja suosituksia, olemme vastuuntuntoisia ja käytämme tarvittaessa maskia.

Elinkeinoelämä suosittaakin vahvasti maskin käyttöä asiointitilanteissa, joissa riittävää fyysistä etäisyyttä ei voida säilyttää ja jotka kestävät pidempään.