Mikä ero on vaihtosuhteella ja vaihtotaseella?

21.06.2017

Kansainvälisen talouden ja kaupan peruskäsitteitä ovat kaksi samanlaiselta kuulostavaa termiä: vaihtosuhde ja vaihtotase. Mikä on näiden ero, mitä ne mittaavat ja mistä ne kertovat?

Ulkomaankaupan vaihtosuhde mittaa maan vientihintojen suhdetta tuontihintoihin. Vaihtosuhteen paraneminen on yleensä edullista, kun samasta vientitavaroiden ja -palveluiden määrästä saatavilla tuloilla voidaan kattaa aiempaa suurempi tuonti.

Vaihtotase puolestaan mittaa maan ulkomaisia liiketoimia ja niiden tasapainoa.  Vaihtotaseen ali- tai ylijäämillä on useita talouspolitiikan kannalta tärkeitä tulkintoja. Vaihtotaseen alijäämäisyys voi kertoa yleisesti maan kilpailukykyongelmista, toisaalta vaje mittaa koko kansantalouden ulkomaista velkaantumista, ja kolmanneksi vaihtotase kuvaa määritelmällisesti investointien ja säästämisen kokonaistaloudellista tasapainoa.