Mika Susi bloggaa: Turvallisuus on muutoksen hallintaa

14.01.2016

Kysymykset turvallisuudesta ovat vahvasti esillä suomalaisessa yhteiskunnassa. Turvallisuuden rooli ja turvallisuuskysymysten merkitys korostuvat myös yrityksissä − olipa kyse tuotteiden ja palvelujen turvallisuudesta tai yrityksen tietopääoman suojaamisesta.

Onko turvallisuus kriisissä?

Jatkuvasti muuttuva ja monimutkaistuva ympäristö haastaa yritysturvallisuuden perinteitä. Erityisesti tietoturvallisuuden merkityksestä yritysten toiminnalle käydään kiihtyvää keskustelua.

Useimmat yritykset ovat tottuneet huolehtimaan toimintansa turvallisuudesta kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla ja järjestelmällisellä turvallisuusjohtamisella.

Uusia uhkia näyttää kuitenkin nousevan joka puolelta. Vaarana on, että erilaisten suojaustoimien kustannukset kasvavat hyötyjä suuremmiksi. Pahimmallaan jatkuva epävarmuus saattaa jopa hidastaa uuden teknologian käyttöönottoa yrityksissä.

Olemmeko menettämässä digitalisaation hyötyjä turvallisuus- tai pikemminkin turvattomuusuhkakuvien vuoksi?

Hallitse muutosta

Jatkuvasti ja nopealla sykkeellä muuttuvassa maailmassa turvallisuus ei voi tarkoittaa jäykkiä kontrolleja tai suojamuurien taakse linnoittautumista.

Enää pitkään aikaan turvallisuus ei ole ollut pelkkää kulunvalvontaa, kameroita, kassakaappeja tai murtohälyttimiä. Se ei myöskään ole vain palomuureja, haavoittuvuuksien paikkaamista tai pääsynhallintaa, vaikka ne kaikki voivat toki olla tarpeellisia monissa ympäristöissä ja tapauksissa.

Turvallisuus on nykyisin yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisua ja kykyä sietää epävarmuutta. Siksi se on myös epätäydellisyyden hyväksymistä.

Kyse ei siis ole turvallisuuden kriisistä, vaan turvallisuuden luonteen muuttumisesta. Väitän, että turvallisuus on ennen kaikkea muutoksen hallintaa ja muutoksen johtamista.

Keskiössä osaaminen ja johtaminen

Mitä tämä muutos merkitsee elinkeinoelämälle? Turvallisuuden kokonaisvaltainen sulauttaminen osaksi yritysten toimintaa vaatii paitsi käytännön osaamista, myös runsaasti muuta inhimillistä pääomaa. Avainsanoja ovat osaaminen ja johtaminen.

Tarvitaan tietotaitoa, mutta myös johtajalta uskallusta laittaa itsensä likoon. Organisaatiota kannattaa johtaa turvallisuuteen, koska tunne tilanteiden hallinnassa olemisesta antaa henkilöstölle uskallusta ja varmuutta. Silloin on mahdollista löytää yhdessä ratkaisuja vaikeisiinkin asioihin.

Laadukkaan turvallisuuskulttuurin luomisessa ja arkipäivän turvallisuudessa onkin paljolti kyse ihmisten kannustamisesta sekä sitouttamista muutokseen ja sen hallintaan. Se jos mikä tuottaa turvallisuutta!

Hyvin toimivan turvallisuuden perimmäinen tarkoitus on tuoda vapautta ja rohkeutta tehdä uusia asioita uudella tavalla. Menestyjät siis uskaltavat turvallisesti.

Näille ajatuksille perustan yritysturvallisuuden terveiset alkaneelle vuodelle:

  1. Turvallisuus on yrityksen ylimmän johdon asia − johtaessasi turvallisuutta johdat muutosta.
  2. Turvallisuuden keskeinen tehtävä on mahdollistaa uusien asioiden tekeminen uudella tavalla − se edistää tehokkuutta ja tuo yritykselle kilpailuetua.
  3. Turvallisuus on inhimillistä − se syntyy ihmisten toiminnasta ja tulkinnoista.