Mika Tuuliainen bloggaa: Digiraportti on syöttö hallituksen lapaan, mutta kenen mailaan?

Keväällä kesken koronakriisin liikenne- ja viestintäministeri Harakka asetti työryhmän pohtimaan epidemian kirittämää digiloikkaa. Haluttiin varmistaa, että syntyneen digiloikan hyvistä puolista pidetään kiinni myös kriisin jälkeen. Raportin toimenpidesuositukset ovat niin osuvia, että vanha jääkiekkoilija näkee niissä syötön lapaan, vaan kenen mailaan syöttö osuu? EK:n digiasiantuntija Mika Tuuliainen arvioi hallituksen digipolitiikkaa.

Työryhmän raportti luovutettiin 1.10. ministerille. Raportti osoittaa digitalisaation edenneen Suomessa nopeasti ja ketterästi viimeisen puolen vuoden aikana.

Raportin ansioksi nousee erinomaiset toimenpide-ehdotukset/jatkoaskeleet, joilla voimme rakentaa taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa, lisätä yritysten kilpailukykyä ja näin parantaa Suomen asemaa digitalisaation edelläkävijämaana.

Raportti nostaa esille mm. reaaliaikatalouden vauhdittamisen, digitaalisen datan hyödyntämisen, alv-verokannan tasaamisen sekä data- ja tietopolitiikan koordinaation vahvistamisen kaltaisia toimenpidesuosituksia. Ne ovat vaikuttavuudeltaan merkityksellisiä niin kansallisella kuin EU-tasolla ja niitä on tarkasteltu työryhmän tapaamisissa laaja-alaisesti. Ehdotusten implementointi tulee vaatimaan aukotonta yhteistyötä yli ministeriöiden sektorirajojen sekä hyvin tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.

Huoli kohdistuukin nimenomaan jatkoon. Sillä digisiirtymän ja datatalouden suhteen on vielä paljon lapioitavaa.

Muutaman viikon takainen budjettiriihi osoitti sen, ettei hallituksessa ole yhtään digitalisaatioon profiloitunutta puoluetta. Kukaan ei noussut ajamaan digitalisaation ja datatalouden asiaa. Resursseja käytettiin mutta ei digiasioiden ja datatalouden edistämiseen.

Nyt julkaistavaan työhön on käytetty laaja-alaisesti osaamista ja aikaa. Onkin aihetta vedota hallitukseen: eihän raportin vaikuttavuus jää mediatilaisuuden varaan? Eikö tässä olisi ilmiselvät käyttökohteet EU:sta saatavalle kansalliselle elpymisrahoitukselle?

Data- ja tietopolitiikassa on profiloitumisen paikka. Kysynkin, mikä puolue täyttää tyhjiön ja profiloituu digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan puolestapuhujaksi? Jääkiekkotermein: tänään lähti syöttö lapaan mutta kenen mailaan se osuu?