Mika Tuuliainen: Digi toimii paperilla hienosti

Hallitusohjelman kirjaukset digin osalta ovat erinomaiset. Niukkuutta kuitenkin jaetaan, Suomen kulukuri näkyy myös digin suhteen. Tämä todentui nyt budjettiriihessä, satsaukset digiin jäivät ohueksi. Ansioina toki investointipäätökset kvantti- ja suurteholaskentaan sekä siruihin. 

Viime hallituskaudella oli yli 70 digihanketta eri hallinnonaloilla. Rahaa meni miljoonia ja miljoonia hankkeisiin, jotka päättyivät hallituskauden loputtua. Kehittämisrahat pirstaloituivat, hankkeet jäivät pieniksi kuin myös niiden vaikuttavuus. Käteen jäi kasa raportteja johtopäätöksineen. 

Saarekkeinen tekeminen johtaa näköalattomuuteen ja päällekkäisyyksiin. Nyt hirvittää, että Suomi tällä johtamismallilla polkee digiasioissa paikoillaan tämänkin hallituskauden. Suomi on kuitenkin monissa digiasioissa Euroopan ykkönen. 

Ketkä päättäjät linjaisivat Suomen must-win-battlet digiasioiden suhteen sitoutuen niihin? Kukaan ei siihen yksin pysty. Ennen hankehimmeleitä on saatava rakenteet kuntoon.  

Hallituksen ensimmäiset askeleet ovat oikean suuntaiset: 

  1. Heinäkuussa perustettiin strategisen johtamisen digiministeriryhmä. Tämä ”Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä” ohjaa hallitusohjelman toteuttamista digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä laajasti koko yhteiskunnassa sekä julkisessa hallinnossa
  2. Parhaillaan on valmistelussa ministeriöiden operatiivinen digitoimisto alustaksi Suomen digikehitykselle. Digitoimisto tulee toimimaan työrukkasena yhteiselle kehittämiselle. 

Mutta.  

Mikä painoarvo ministeriryhmällä ja digitoimistolla on, jos ei ole rahaa eikä yhteisbudjettia tärkeimpien asioiden edistämiseksi?  

Vastaus: ei mikään.  

Ennen kuin laitetaan käyntiin seuraavat 70 digihanketta, niin yhteisbudjetti ja kehityksen prioriteetit Suomen tärkeimmille digikehittämishankkeille on saatava kuntoon. 

Lisäksi digiministeriryhmä on ohut TEMin roolin osalta. Suomella on tarve laajalle kansalliselle digikehityksen koordinaatiolle, ei vain infrakysymyksille ja julkisille digipalveluille. Yhteistyö TKI:n ja digitoimijoiden välillä on kriittinen menestystekijä digi-, data- ja teknologiakehityksen ja arvonluonnin osalta. 

Elinkeinoelämä auttaa mielellään priorisoinnissa. Meille tärkeitä ovat sujuvat ja ennakoivat digiviranomaispalvelut, investoinnit kärkiteknologioihin sekä arvonluonti dataa ja teknologioita hyödyntämällä. 

Ja lopuksi terveiset hallituksessa istuville jarruttelijoille. Tehdään myös Digi ID valmiiksi. Rahat tähän on jo olemassa.