Viikon kysymys: Mitä ovat suhdannetiedustelut?

27.04.2016

Suhdannetiedustelut ovat yrityksien edustajille tai kuluttajille osoitettuja talouden vaihteluja koskevia kyselyjä. Vastaajilta ei yleensä kysytä lukuja, vaan suuntaa: onko tilanne kehittynyt parempaan vai huonompaan suuntaan, vai onko se pysynyt ennallaan. Kun vastaajia on tarpeeksi, näin kerätystä aineistosta saadaan luotettava kuva siitä, mihin suuntaan suhdanteet ovat kehittymässä.

Ajatuksena ei alun perinkään ole tuottaa tietoa määrien kehityksestä, vaan antaa nopeasti tietoa mahdollisista talouden käänteistä. Hyvin toteutettuna suhdannekyselyiden perusteella voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi tuotannon tai kulutuksen määrällistäkin kehitystä.

EK:n neljänneksittäin julkistettava suhdannebarometria on julkistettu vuodesta 1966 lähtien, minkä lisäksi ilmestyy kuukausittain suppeampi luottamusindikaattori. Tilastokeskus julkistaa kotitalouksilta kysyttävää samalla tavalla laadittua kuluttajabarometria. Nämä tiedustelut ovat osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää, joita laaditaan kaikissa EU-maissa.

Vastaavankaltaisia kyselyjä tehdään paljon ja useimmissa maissa. Ostopäälliköiden indeksit (Purchasing Managers’ indexes, PMI) ovat samalla periaatteella laadittuja kyselyjä. Kuuluisin niistä on amerikkalainen ISM-indeksi, jonka laatii Institute for Supply and Management. Siihen perustuvat myös Markit-Group’in laatimat indeksit, joita tehdään 30 eri maassa. Näiden indikaattoreiden vaihteluvälit poikkeavat EU-maissa käytetystä. EU-maiden kyselyssä indikaattorin lukema voi vaihdella -100 ja 100 pisteen välillä ja nollaviiva markkeeraa keskimääräistä tilannetta. Ostopäälliköiden indeksissä keskimääräistä tilannetta vastaa luku 50.

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)