Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa säännöllinen työaika?

Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän tekemää normaalia vuorokautista tai viikoittaista työaikaa. Työntekijällä on oikeus saada säännölliseltä työajalta normaali, yksinkertainen palkka. Ylityöt eivät kuulu säännöllisen työajan piiriin.

Työaikalain yleissäännöksen mukaan säännöllinen työaika on pääsääntöisesti enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin paljon poikkeuksia, joista osa perustuu lakiin ja osa työ- ja virkaehtosopimuksiin. Niiden perusteella vuorokautinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella varsin paljon siten, että se kuitenkin tasoittuu keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa pidemmällä ajanjaksolla.

Talouskeskiviikon blogi: Työnteko ei dominoi ajankäyttöämme