Niina Harjunheimo bloggaa: Tietosuojaneuvotteluissa kaarrettu loppusuoralle

11.09.2015

Kesäkuussa uutisoitiin, että EU:ssa oli otettu merkittävä askel kohti uutta, modernia ja harmonisoitua henkilötietojen suojan sääntelyä. Yli kolme vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen EU-maiden oikeusministerit olivat saavuttaneet yhteisen näkemyksen siitä, millainen sisältö sääntelyä uudistavalla yleisellä tietosuoja-asetuksella pitäisi olla.

Harjunheimo_Niina_6489_400x541

Asiantuntija Niina Harjunheimo

Syksyn tultua neuvottelut kuitenkin jatkuvat – tosin eri foorumilla ja uudenlaisella kokoonpanolla.

Kyse on siitä, että sääntelyn valmistelu EU:ssa noudattaa varsin monipolvista prosessia. Siinä EU:n kolmella toimielimellä (komissio, parlamentti ja neuvosto) on kaikilla keskeinen rooli.

Uuden sääntelyn valmistelu alkaa komission julkaisemalla ehdotuksella. Sen jälkeen parlamentti ja neuvosto käsittelevät sitä tahoillaan. Parlamentissa mepit ja neuvostossa EU-maat pyrkivät löytämään yhteisen näkemyksen siitä, kuinka sääntelyä tulisi uudistaa.

Kun parlamentti ja neuvosto ovat määrittäneet kantansa, alkavat neuvottelut eli ns. trilogit kaikkien kolmen toimielimen kesken. Neuvottelijat hakevat kompromisseja toimielinten erilaisten näkemysten välillä ja pyrkivät sopimaan uuden sääntelyn lopullisesta sisällöstä.

Tietosuojasääntelyn uudistamisessa komissio julkaisi ehdotuksensa tammikuussa 2012. Se sisälsi merkittäviä uudistuksia: henkilötietojen suojasta säädettäisiin suoraan sovellettavalla yleisellä tietosuoja-asetuksella ja rekisteröityjen eli niiden henkilöiden, joiden henkilötietoja käsitellään, oikeuksia vahvistettaisiin.

Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia lisättäisiin ja sanktioita sääntelyn rikkomuksista kiristettäisiin.

Parlamentti määritti näkemyksensä uudistukseen maaliskuussa 2014. Se sisälsi satoja muutoksia komission ehdotukseen. Parlamentti kaipasi esimerkiksi ankarampia sanktioita sääntelyn rikkomuksista kuin komissio oli ehdottanut.

EU-maat saavuttivat erittäin tiiviiden neuvottelujen jälkeen neuvoston yhteisen näkemyksen kesäkuussa 2015. Myös se sisälsi satoja muutoksia komission ehdotukseen, mutta ne olivat monin osin erilaisia kuin parlamentin hyväksymät muutokset.

Neuvoston näkemyksen mukaan esimerkiksi kaikki komission ehdottamat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät velvollisuudet eivät ole tarpeellisia.
Nyt neuvotteluissa on kaarrettu loppusuoralle: parlamentti, neuvosto ja komissio aloittivat trilogit heinäkuussa.

Vaikka kaikki kolme toimielintä ovat pääpiirteissään samaa mieltä sääntelyn keskeisistä periaatteista, näkemyksissä on eroja. Neuvottelijoilla on iso työ, kun he etsivät kompromisseja koko laajan uudistuksen yksityiskohdista.

Tässä vaiheessa yleisen tietosuoja-asetuksen lopullisesta sisällöstä ja voimaantulosta voi esittää vain valistuneita arvioita. Toimielinten tavoite kuitenkin on, että yhteinen näkemys löytyisi jo vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen alkaisi kahden vuoden siirtymäaika ennen kuin sääntelyä on alettava soveltaa.

Pitkät neuvottelut ovat epäilemättä vetäneet neuvottelijat maitohapoille. Siitä huolimatta loppusuoran neuvotteluissa on tärkeä hyväksyä vain hyviä kompromisseja ja hyvää sääntelyä, joka mahdollistaa tietojen tehokkaan käsittelyn yhteiskunnassa ja on joustavasti sovellettavissa erilaisissa tietojen käsittelyn tilanteissa.

Sääntelyä henkilötietojen suojasta soveltavat laajasti sekä yritykset, yhdistykset että kunnat. Viime kädessä vain sääntelyn lopullinen sisältö on se, millä on merkitystä.