Paavali Kukkonen: Elinkeinoelämää kuunneltiin messuavustuksissa, mutta leikkaustakin luvassa

28.02.2024

Valtioneuvosto hyväksyi viime viikolla uuden kansainvälistymisavustuksia koskevan asetuksen. Sen nojalla Business Finland jakaa avustuksia monille yritysryhmille tärkeisiin messuihin ja kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyviin selvityksiin Exhibition Explorer ja Group Explorer -instrumenttien kautta.

EK:n aiemmasta asetusluonnoksesta antama kriittinen palaute huomioitiin. Monista kaavailluista kiristyksistä luovuttiin, mukaan lukien käytön rajoittaminen vain yhteen messutapahtumaan kalenterivuodessa ja rahtikulujen rajaaminen ulos välttämättömistä hyväksyttävistä kuluista. Jatkossa Business Finland arvioi, että korvattavat rahtikustannukset ovat hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia.

Valmistelu toi esiin kuitenkin laajemman haasteen. Julkisen talouden tervehdyttämisen myötä monia erilaisista kasvua ja kansainvälistymistä tukevia instrumentteja ja toimintoja uhkaavat niitä surkastuttavat leikkaukset. Näin siitä huolimatta, että t&k-rahoituksen tuleva kasvattaminen vaatisi ennemminkin lisäpanostuksia. Kun yritysvetoinen t&k tuottaa tuloksia, tulisi nämä kyetä muuttamaan edelleen innovaatioiksi, kaupallistamaan ja viemään tehokkaasti myös markkinoille. Kasvuputki ei saa katketa.

Kiristyksiä messuavustuksiin oltiin kaavailemassa määrärahaniukkuuden vuoksi. Vaikka vuoden 2024 osalta tilanne onkin ennakkotietoja parempi, on BF rajoittamassa merkittävästi yksittäisen yrityksen maksimissaan saamaa avustusta. Tämä on tippumassa yhtä yritystä kohden yksittäisen messutapahtuman osalta 35 000 eurosta 15 000 euroon. Valtaosa yritysten messuavustuksista jää tuon summan alle, mutta mm. teollisuudessa koneiden ja laitteiden, huonekalujen ja kulkuneuvojen valmistuksessa leikkaus on suuri arvioitaessa sitä edellisvuosien keskimääräisiin avustussummiin. Tämä on haitallista ja heikentää suomalaisyritysten edellytyksiä kasvattavaa vientiään.

Jos ja kun ehtoja on heikennettävä määrärahoista johtuen, on parempi, että tämä on nyt tehty BF:n toimesta kuin kirjaamalla ne 2030 asti voimassaolevaan asetukseen. Avustuksia koskevien pelisääntöjen on oltava vakaita, mutta messukohtaisen maksimisumman korjaaminen ylöspäin on kuitenkin helppoa, jos määrärahoja onnistutaan vahvistamaan.