Pakarinen bloggaa: Työllisyyden iso kuva 2020-luvulla

Suomen työllisyysaste tulee nostaa 75 %:in vuonna 2023 ja lähemmäs 80 %:ia ensi vuosikymmenen loppuun mennessä, jotta julkisten palveluiden rahoitus on turvattu. Vuosikymmen vaihtuu aivan kohta, joten on hyvä kerrata, kuinka ison haasteen edessä paraikaa olemme.

Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen perusteella esimerkiksi 77 % työllisyysaste vuonna 2028 tarkoittaisi noin 120 000 hengen lisäystä lokakuun 2019 kausitasoitettuun työllisyystilanteeseen (72,7 %). Samaan aikaan KEVA:n laskelmien[1] mukaan vuodesta 2019 vuoteen 2028 mennessä julkiselta sektorilta eläköityy noin 205 000 henkeä. Näistä valtaosa, vajaat 170 000 henkeä eläköityvät kuntakentässä. Noin kolmannes julkisen sektorin työntekijöistä on siis eläköitymässä vuoteen 2028 mennessä.

Herää väistämättä kysymys, miten työllisyyden lisäystarve yhdistetään mittavaan eläköitymiseen julkiselta puolelta? Jo nyt työvoiman saatavuus on yrityksille iso kasvun este ja kohtaanto-ongelma on mittava. Julkisen sektorin eläköitymistahti koskettaa laaja-alaisesti koko Suomea ja hoivatyön tarve kasvaa ikääntymisen myötä väistämättä. Mistä työvoimaa saadaan ja miten uusia tulokkaita houkutellaan?

Vajaan 10 vuoden aikana tarvitaan siis noin 325 000 henkeä lisää töihin, jotta julkisten palveluiden tuottaminen ja rahoittaminen olisivat kestävämmällä pohjalla. Osan tarpeesta voi kompensoida tuottavuuden kasvulla, jolloin työvoiman tarve pienenee. Mutta haasteen suuruusluokkaa on vaikea muuttaa lyhyessä ajassa. Jos emme osaa hyödyntää meneillään olevaa suotuisaa suhdannetta julkisen talouden vahvistamiseen työllisyyden keinoin, joudumme kohtaamaan tulevaisuuden menopaineet ja mahdolliset uudet talouden taantumat tilanteessa, jossa julkisen talouden hoito nojautuu jo valmiiksi alijäämäisiin budjetteihin. Kuntakentässä näemme jo nyt kipuilua alijäämien kanssa. Nopeat ja korjaavat toimet sekä ennakointi auttaisivat. Tässäkin asiassa.

[1] Kunta-alan ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2019-2038. https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/tama-on-keva–tiedostot/elakoitymisennuste-2019-2038.pdf