Pakarinen bloggaa: Yhdysvaltain työttömyydessä nähty pohjat?

Suomessa työllisyystilastoja seurataan kuukausittain hyvin tarkkaan ja peilataan kehitystä hallituksen asettamaan 75 %:n työllisyysastetavoitteeseen. Työllisyystilastoja kannattaa seurata myös Yhdysvalloista. Yksityinen kulutus muodostaa lähes 70 % Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta ja siksi työllisyydellä on suuri merkitys Yhdysvaltojen taloudelle.

Viime perjantaina saadut heinäkuun tiedot Yhdysvalloista kertoivat yksityisen sektorin työpaikkojen lisääntyneen 164000 hengellä edellisestä kuukaudesta. Työttömyysaste pysyi vastaavasti edelliskuukauden tasolla 3,7 prosentissa. Työpaikkoja tarvitaan koko ajan lisää jo pitämään työttömyys ennallaan, sillä Yhdysvaltain väestö kasvaa koko ajan. Käynnissä oleva nousukausi on Yhdysvaltojen taloudessa pisin kautta aikain. Talouden ja työllisyyden kasvuvauhti on kuitenkin jo hidastumassa ja tiedetään, että työllisyys reagoi varsin nopeasti talouden käänteisiin. Aiemmin työttömyysaste on pohjansa saavutettuaan lähtenyt nousemaan varsin nopeasti kuten Kuviosta 1 näkyy.

Kuvio 1. Yhdysvaltojen työttömyysaste vuosina 1948-2019.

Tämän hetken tietojen perusteella on mahdollista, että työttömyys teki tässä noususuhdanteessa pohjakosketuksensa tämän vuoden huhti-toukokuussa. Kuviossa 2 on esitettynä vuodesta 1974 lähtien työttömyyden pohjakosketuksesta edeltävät ja jälkeiset kaksi vuotta. Noin vuoden kuluttua pohjakosketuksesta, työttömyysaste on lähtenyt aina varsin tasaiseen nousuun. Koska talouden ja työllisyyden kasvuvauhti on Yhdysvalloissa hidastumassa, voi työttömyysaste hyvinkin lähteä nyt asteittaiseen nousuun kuten aiemminkin on käynyt. Ensiksi on toki mahdollista, että kausitasoitettu työttömyysaste painuu vielä nähtyäkin matalammalle, mutta heikot signaalit taloudesta antavat viitteitä siitä, että pohjakosketus on käsillä. Toiseksi, työttömyys ei ensimmäisenä reagoi heikentyvään talouden suhdanteeseen vaan nopeimmin uutiset heikosta kehityksestä välittyvät tietysti rahoitusmarkkinoiden kautta.

 

Kuvio 2. Työttömyysasteen pohjakosketukset Yhdysvalloissa vuodesta 1974 alkaen.

Maailmantalouden näkymät ovat selvästi heikentyneet, ja globaali suhdannesykli on hidastumassa. Heikentyneeseen tilanteeseen viittaavat niin keskuspankkien reagoinnit sekä huolestuttavat signaalit globaalista teollisuudesta. Yhdysvaltojen keskuspankki FED seuraa nyt myös aiempaa tarkemmin globaalin talouden kehitystä ja myös EKP on varpaillaan. Mutta riittävätkö keskuspankkien suunnanmuutokset sekä pelivara pitämään tilanteen hallinnassa? Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ja siinä tapahtuvat äkilliset käänteet tuovat vielä oman lukunsa.

Miten kansainvälinen talous kehittyy loppuvuoden aikana? Varmaa ainakin on, että syksyyn lähdetään suuressa epävarmuudessa. Ja teollisuuden lisäksi työllisyyden kehitystä kannattaa nyt seurata kuukausittain. Sekä kotimaassa että Yhdysvalloissakin. Nykytiedon valossa Suomen hallituksen tavoittelemalta ”normaalikasvulta” pohja on jo pudonnut ja olisi kerrassaan ihme, jos talous selviäisi ilman isompia kolhuja hallituskauden loppuun eli vuoteen 2023. Työllisyyden kasvua ei siis voi rakentaa enää suotuisan talouskasvun varaan vaan tarvitaan voimakkaita toimia työllisyyden edistämiseksi. Ja mikä parasta, ne auttavat yli suhdanteiden, vaikka talous yllättäen kehittyisikin myönteisesti.