Saila Turtiainen: Yhdysvaltojen suunnittelemat kaupparajoitukset aiheuttavat huolta elinkeinoelämässä

22.02.2018

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin on päätettävä huhtikuussa, miten maa lähtee rajoittamaan teräksen ja alumiinin tuontia. Jos maa lähtee kovalla kädellä rajoittamaan tuontia, on sillä heijastusvaikutuksia globaaleihin markkinoihin. Pahimmassa tapauksessa kohteeksi joutuvat myös eurooppalaisyritykset, mikä pakottaisi EU:n ryhtymään vastatoimiin.

Yhdysvallat päätti viime keväänä käynnistää poikkeuksellisen tutkinnan, jonka tarkoituksena on arvioida, onko maan rajoitettava teräksen ja alumiinin tuontia kansallisen turvallisuuden nimissä. Viime viikolla julkaistiin kauppaministeri Wilbur Rossin suositus presidentille, jonka on tehtävä päätös teräksen osalta 11.4. ja alumiinin 19.4.

Trumpin tulevalla päätöksellä on toimialoihin kohdistuvien haasteiden lisäksi merkittäviä periaatteellisia vaikutuksia, koska tuontirajoituksia perustellaan kansallisella turvallisuudella. Tämä on kauppapolitiikan näkökulmasta vaarallinen ennakkotapaus. Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöt sallivat tuontirajoitukset kansallisen turvallisuuden nimissä, mutta tämän mahdollisuuden on ajateltu koskevan lähinnä sodassa olevia maita.

Trumpin tuleva päätös uhkaa myös kiristää EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita. EU-maita hiertää jo entuudestaan Yhdysvaltojen verouudistus, jonka pelätään rikkovan Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjä. Nyt kun Yhdysvallat lähtee myös käytännön tasolla toteuttamaan uutta, protektionistisempaa linjaansa on selvää, että muut maat joutuvat tähän reagoimaan ja vastatoimia nähdään.

Tällainen välien kiristyminen ja kaupparajoitusten lisääntyminen ei ole kuitenkaan kenenkään etu. Erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen on kyettävä tiivistämään yhteistyötään ja löydettävä rakentavia ratkaisuita yhteisiin haasteisiin, kuten teräksen ja alumiinin ylikapasiteettiin.

EU tarvitsee nyt tarkkaa pelisilmää tilanteen ratkomiseksi. On keskeistä, että Suomi on aktiivisesti mukana vaikuttamassa EU:n linjaan ja puolustamassa vapaakauppa-agendaa.